Annons

Ett rättvisare reseavdrag gynnar också klimatet

Miljöpartiet föreslår ett nytt reseavdrag som är avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Företrädare för partiet menar att ett sådant reseavdrag kommer att öka jämställdheten, minska de regionala skillnaderna och jämna ut skillnaderna mellan låg- och höginkomsttagare.
debatt • Publicerad 11 december 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Miljöpartiet föreslår ett reseavdrag som partiet menar inte gör skillnad på om man kör egen bil eller åker kollektivt och som ska göra skillnaderna mellan stad och land mindre.
Miljöpartiet föreslår ett reseavdrag som partiet menar inte gör skillnad på om man kör egen bil eller åker kollektivt och som ska göra skillnaderna mellan stad och land mindre.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Reseavdraget behöver uppdateras. Dagens reseavdrag gynnar främst bilresor för ensamåkande, rika män i storstadsområdena istället för att underlätta för klimatsmart och kollektivt resande i hela landet. En tredjedel av kostnaden utgörs dessutom av fel och fusk.

Nu ligger ett nytt förslag på plats för ett moderniserat, rättvist och effektivare skatteavdrag som både gynnar miljö, hälsa och jämställdhet både i stad som landsbygd. Det prioriterar klimatsmart resande, minskar fusk och fel samt blir enklare att administrera. Vi måste sluta med fossila subventioner och påskynda en exponentiell klimatomställning med effektiva styrmedel.

Annons

Nio av tio som gör avdrag arbetspendlar idag med bil. Att köra själv i en bil är ett ineffektivt sätt att resa, och behöver begränsas så långt det går. Vi behöver resa mer klimatsmart tillsammans. Nu blir det lättare för dem som nyttjar de mest klimatsmarta transportmedlen att göra avdrag. Det nya reseavdraget är därför ett viktigt steg mot morgondagens resande.

Nuvarande system gynnar inte dem som är mest i behov av stöd till resekostnader i allmänhet, och inte heller landsbygden i synnerhet. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till storstadsområden. Det är inte rimligt att man får avdrag för att ta bilen när det finns bra kollektivtrafik att tillgå. Genom det nya förslaget om lägre nedre avståndsgräns utanför storstadskommunerna, 1,5 mil istället för 3 mil, kommer de regionala skillnaderna jämnas ut. Det blir också 300 000 fler människor utanför storstäderna som får rätt till reseavdrag.

Genom att ersätta avdraget med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion blir det enklare att deklarera. Det blir även enklare för Skatteverket att kontrollera vilket leder till att fusk och fel att minskar drastiskt. Idag står fusk och fel för 40 procent av kostnaden för reseavdraget enligt Skatteverket. Detta motsvarar hela 1,8 miljarder kronor årligen.

”Då det nya avdraget är baserat på avstånd och är färdmedelsneutralt slås även fusket med den så kallade tidsvinstregeln ut, då resande med tåg, buss, bil och cykel behandlas lika. Det kommer också gynna samåkning.”

Då det nya avdraget är baserat på avstånd och är färdmedelsneutralt slås även fusket med den så kallade tidsvinstregeln ut, då resande med tåg, buss, bil och cykel behandlas lika. Det kommer också gynna samåkning.

Avståndsgränserna föreslås vara olika och relativa i olika delar av landet för att spegla tillgången till kollektivtrafik. Resurser omfördelas från storstäder till landsbygd där behovet och avstånden är större.

Klimatomställningen behöver vara rättvis och hjälpa oss att göra fler klimatsmarta val. Vi vill att fler ska ta del av subventioner för arbetsresor och att skattelättnader ska gynna alla.

Det nya reseavdraget kommer att öka jämställdheten, minska de regionala skillnaderna och jämna ut skillnaderna mellan låg- och höginkomsttagare.

Miljöpartiet är stolta över att presentera ett reseavdrag som gör det enklare, billigare och roligare att ställa om. På så sätt tjänar vi alla på att resa smartare tillsammans.

Ulrika Frick (MP),

Regionråd, Ordförande i kollektivtrafiknämnden

Annons

Karolina Skog (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons