Annons

Eolus svarar: Vi lutar oss mot forskning och branschens erfarenhet och resultat

Eolus lutar sig mot information och forskning från bland andra Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och naturligtvis vindkraftbranschens sammanlagda erfarenhet och utredningsresultat, skriver företrädare för Eolus i sitt svar
insändare • Publicerad 12 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi hoppas på konstruktiv dialog och välkomnar närboende att höra av sig direkt till oss med frågor och idéer, skriver företrädare för Eolus i sitt svar.
Vi hoppas på konstruktiv dialog och välkomnar närboende att höra av sig direkt till oss med frågor och idéer, skriver företrädare för Eolus i sitt svar.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Eolus utreder för närvarande alla de konsekvenser för hälsa och miljö som den planerade vindkraftsparken kan få. Detta görs enligt bestämmelserna i miljöbalken och resultaten bedöms sedan av sakkunniga personer på svenska myndigheter som avgör om parken får tillstånd eller ej.

Vi välkomnar en konstruktiv dialog med såväl kommunpolitiker som er som kommer att bo närmast parken om den får tillstånd. Det finns i tillståndsprocessen stora möjligheter för er att vara med och komma med synpunkter på detaljplaneringen. Det är vanligt att man i det skede vi nu befinner oss i tar in synpunkter som gör att man kan anpassa planerna för att bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Alla intressen och regelverk måste vägas in, som i alla stora byggprojekt.

Annons

Här har kommunen ett stort ansvar, när den väger enskildas närmiljö mot det större perspektivet av energikris och klimathot. Det är ingen enkel fråga och Eolus vill understryka vikten av en sansad diskussion, där den sammanlagda forskning som finns kring vindkraft tas in och där vetenskapliga resultat snarare än debattartiklar ligger till grund för samtalen. Här hoppas vi att även UT och andra medier kan ta ansvar för att kräva källhänvisningar för den fakta som anges i debattartiklar och insändare, för att på så sätt underlätta för läsare att själva bedöma trovärdigheten i de argument som läggs fram. Eolus lutar sig mot information och forskning från bland andra Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och naturligtvis vindkraftbranschens sammanlagda erfarenhet och utredningsresultat.

”Det är ingen enkel fråga och Eolus vill understryka vikten av en sansad diskussion.”

En viktig fakta att ha med sig rör insändarskribenternas fråga kring ansvar vid eventuell ägarkonkurs. När länsstyrelsen ger en vindkraftspark tillstånd görs det vanligtvis med krav på fondering av medel för nedmontering. Det innebär att det redan vid byggstart finns avsatta pengar hos länsstyrelsen, för att finansiera nedmontering när parkens tillstånd går ut. Det finns alltså ingen anledning att lägga tid på att oroa sig för ägarnas ekonomi. Vi ser ett fortsatt stort intresse i att investera i förnybar energi och det bekräftar ju att ägarna räknar med att vindkraftsparkerna är långsiktigt lönsamma investeringar.

I övrigt hoppas vi på konstruktiv dialog och välkomnar närboende att höra av sig direkt till oss med frågor och idéer om hur parken kan byggas på bästa sätt.

Jakob Economou, projektledare vindkraft Eolus

Eva Emmelin, projektkommunikatör Eolus

Annons
Annons
Annons
Annons