Annons

Eolus: Däck, konstgräs och hygienprodukter sprider mer mikroplaster än vindkraft

Miljörisker med vindkraften prövas av svenska miljölagar, som är några av de tuffaste i världen, innan tillstånd ges, och vi hoppas att majoriteten av invånarna i Marbäck, inklusive politikerna, har tilltro till det system som byggts upp, skriver företrädare för Eolus.
Insändare • Publicerad 20 juni 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Granskningen visar att bladens viktförlust främst utgörs av färg och uppgår till 2,25 kg per vindkraftverk under 15 år, skriver företrädare för Eolus.
Granskningen visar att bladens viktförlust främst utgörs av färg och uppgår till 2,25 kg per vindkraftverk under 15 år, skriver företrädare för Eolus.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Eolus har full förståelse för att det finns oro kring planerna på en vindkraftspark i Marbäck, men vi vill ändå uppmana närboende att ha förtroende för de svenska miljölagarna som ställer höga krav på den som vill etablera en verksamhet i dag. När vi skickar in ansökan om tillstånd för parken kommer ansökan att prövas av Mark- och miljödomstolen utifrån miljölagstiftningen. Vad gäller mikroplaster så är det ett allvarligt miljöproblem – men inte på grund av vindkraften.

Uppgiften om sex ton mikroplast per rotorblad, eller vinge som det också kallas, faller på sin egen orimlighet. Det skulle innebära drivor av plastpartiklar att städa upp i våra anläggningsområden – något vi kan intyga inte finns. Ett blad väger mellan 20 och 30 ton beroende på storlek och den källa till mikroplastutsläpp som finns, finns i ytfärgen. Uppgifter att den svenska vindkraften skulle sprida tonvis av mikroplast per år härstammar från Norge och har granskats av den norska branschorganisationen NORWEA. Granskningen visar att bladens viktförlust främst utgörs av färg och uppgår till 2,25 kg per vindkraftverk under 15 år. Översatt till svenska förhållanden blir det 4 300 vindkraftverk och 0,15 kg per vindkraftverk och år = 0,65 ton/år (Naturskyddsföreningen, 2021). Detta ska jämföras med de stora källorna till mikroplaster i naturen där Naturvårdsverket bedömer att följande källor tillsammans släpper ut cirka 13 000 ton mikroplast per år i Sverige: däckslitage, konstgräsplaner, tvätt av syntetfibrer, båtbottenfärg, produktion & hantering av primärplast, vägtrafik utom däckslitage, målning av byggnader samt hygienprodukter.

”Granskningen visar att bladens viktförlust främst utgörs av färg och uppgår till 2,25 kg per vindkraftverk under 15 år.”
Annons

Eolus välkomnar pågående forskning kring mikroplast från vindkraften, men ser ännu mer fram emot de satsningar som vindkrafttillverkare världen över gör för att se till att verken blir ännu mer hållbara och fria från oönskade material samt enklare att återanvända och återvinna. Det är ett arbete som pågår och som läggs stor vikt vid, och som vi som beställare av vindkraftverk också är med och påverkar genom höga krav på våra leverantörer samt medverkan i olika branschinitiativ.

Eolus förordar en mix av fossilfria energislag, som vindkraft, vattenkraft, solkraft och kärnkraft. Alla energislag har sina för- och nackdelar. Fossilbränslens stora nackdel i form av koldioxidutsläpp och icke förnybarhet känner vi väl till, liksom frågan om slutförvaring av uttjänt kärnbränsle. Även vind- och solkraft, som är det Eolus arbetar med i dagsläget, har givetvis nackdelar men det är ett faktum att de i dagsläget är bland de mest klimatvänliga, snabbaste och billigaste energialternativen vi har. Miljörisker med vindkraften prövas av svenska miljölagar, som är några av de tuffaste i världen, innan tillstånd ges, och vi hoppas att majoriteten av invånarna i Marbäck, inklusive politikerna, har tilltro till det system som byggts upp.

Jakob Economou, projektledare Eolus

Eva Emmelin, projektkommunikatör Eolus

Annons
Annons
Annons
Annons