Annons

Dela upp kulturhuset på två platser – Brända tomten och Stureparken

Ett renodlat bibliotek på brända tomten på Storgatan och museum och utställningshall i Stureparken. Bengt-Olof Foss och Jonas Yngström presenterar ett förslag på ny lösning för kulturen i Ulricehamn.
Insändare • Publicerad 5 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Biblioteket ska rymmas inom gällande detaljplan och anpassas till gågatan och intilliggande hus. Besök Gränna bibliotek där man har lyckats med detta, skriver insändarskribenterna i sitt förslag. Skiss: Jonas Yngström
Biblioteket ska rymmas inom gällande detaljplan och anpassas till gågatan och intilliggande hus. Besök Gränna bibliotek där man har lyckats med detta, skriver insändarskribenterna i sitt förslag. Skiss: Jonas YngströmFoto: Privat

Det är svårt att komma förbi tanken att det funnits mycket stress i hanteringen av biblioteksfrågan när ICA-alternativet fallit. Och sannolikt åtskilligt med kollektiv skam i politikerkåren inför insikten om att man ödslat åtskilliga miljoner kronor för att åter hamna på ruta ett.

I ett sådant läge är det lätt att forcera fram beslut utan att sätta ned foten och tänka i alternativa banor. Ett förslag till placering, Marknadsplatsen, togs fram i all hast. Man behöver dock inte loda särskilt djupt i folkopinionen för att konstatera att det valet inte förefaller rätt. Och det är då inte bara oron för hur nya parkeringsytor skall tillskapas. Det finns hos många också farhågan över att man i denna del av centrum, redan tyngd av stora byggkroppar, skapar en olycklig obalans.

Skiss för Stureparken. Historiska paviljongen placeras varligt i parken med bibehållande av ytan för nationaldagsfirande. Befintlig lekplats försvinner eftersom inga barn nyttjar den. Skiss: Jonas Yngström
Skiss för Stureparken. Historiska paviljongen placeras varligt i parken med bibehållande av ytan för nationaldagsfirande. Befintlig lekplats försvinner eftersom inga barn nyttjar den. Skiss: Jonas YngströmFoto: Privat
Annons

Undertecknade, båda med erfarenhet av stadsutveckling i olika roller, funderar på en lösning som vi tror i flera avseenden gagnar Ulricehamns city.

Våra tankar bygger på:

1.Kommunen köper och använder den brända tomten på Storgatan för ett renodlat bibliotek. Här finns enligt vår mening utrymme för ett fullskaligt sådant genom att nyttja tomtens djup och dessutom gräva ned för magasineringsbehov.

Här finns också lösningen för att eliminera det fula gapet i gågatans miljö. Vi förutsätter i detta sammanhang att det torde vara så gott som omöjligt att få någon entreprenör att bygga här och kunna hyra ut för kommersiell verksamhet.

2. Den i något sammanhang diskuterade placeringen av nytt bibliotek i anslutning till Stureparken kan i nästa steg användas för en byggnad som kan inrymma museum och utställningshall. Här finns alla möjligheter att skapa ett tilltalande center för inte minst vår rika historia.

”Vi menar också att framförda tankar på typ teatersalong kan uteslutas eftersom vårt fina Folkets Hus mer än väl fyller denna funktion.”

Rätt hanterat borde dessa båda projekt kunna förverkligas inom samma kostnadsram som ett jättebygge på Marknadsplatsen om man också ser till kostnaden för att tillskapa nya parkeringsytor.

Vårt förslag bygger också på tanken att de båda byggnaderna endast skall inrymma administrativa utrymmen – kontor – för medarbetare direkt kopplade till verksamheten i dessa.

Vi menar också att framförda tankar på typ teatersalong kan uteslutas eftersom vårt fina Folkets Hus mer än väl fyller denna funktion. För större publika arrangemang finns också kvällstid tomma skollokaler att använda.

Vårt råd – sätt ned foten – igen – och skapa något som gagnar vår fina stad. Och låt vårt förslag bli ett alternativ i den arkitekttävling som skall utlysas.

Bengt-Olof Foss
Bengt-Olof FossFoto: Pernilla Rudenwall

Bengt-Olof Foss

Jonas Yngström, tidigare stadsarkitekt i Ulricehamn.
Jonas Yngström, tidigare stadsarkitekt i Ulricehamn.Foto: Pernilla Rudenwall

Jonas Yngström

Annons
Annons
Annons
Annons