Annons

Debatt: Vi vill fortsätta förbättra villkoren för medarbetarna inom sjukvården

Nu är det bara drygt en månad kvar till höstens val. Då har väljarna att ta ställning till färdriktningen inte bara för Sverige, utan också för Västra Götalandsregionen och sjukvården. GrönBlå Samverkan har under den senaste mandatperioden haft förmånen att få styra regionen. Under denna tid har sjukvården och medarbetarna stått i fokus. Konsekvent och medvetet har vi arbetat för att stärka sjukvården och psykiatrin och vi har gjort stora satsningar på medarbetarna. Men självfallet finns mer att göra – att medarbetare på många håll vittnar om att man inte hinner med, anser sig ha en orimlig arbetsbörda och för låg lön, tar vi på största allvar.
Publicerad 2 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Vad andra partier än må hävda, så är inte löner något som vi som politiker beslutar om, löner sätts i dialog mellan arbetsmarknadens parter. Vad vi däremot från politiskt håll kan göra, är att ge förutsättningar för en god lönepolitik och löneutveckling. Det har vi gjort, och det avser vi fortsätta med. Under de senaste tre åren har vi har ökat resurserna till sjukvården med 6,5 miljarder kronor. Det innebär en årlig uppräkning på omkring 6,5 procent! Enbart under 2017 ökade antalet anställda med 1600 medarbetare - den absoluta majoriteten 1235 av dessa inom sjukvården.

Förutom kraftiga ekonomiska förstärkningar av sjukvården har vi inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor har fortsatt och utökats. För oss moderater är ett prioriterat område att premiera befintliga medarbetare och beslut kopplade till att tillse en rimlig löneökningstakt har tagits t ex genom fler modeller för lönekarriär. Vi utökar antalet AT block och har påbörjat ett arbete med arbetstider och uppgiftsväxling så att medarbetarnas kunskap och kompetens kan användas på bästa sätt. Vi har ökat möjligheterna till kompetensutveckling och påbörjat arbetet med att göra löner och ersättningar mer konkurrenskraftiga, inte minst genom att förbättra ersättningarna och premiera dem som arbetar obekväma tider med en fördubbling av OB-natt och en ökning av OB-helg +50 procent.

Annons

Vi är på intet sätt nöjda, arbetet måste fortsätta, men glädjande nog är det fler medarbetare som är stolta över att arbeta i Västra Götalandsregionen och som kan rekommendera regionen som arbetsgivare än när (S) styrde regionen. Vi ser nu också ett trendbrott avseende sjukskrivningarna, som minskar. Det är en positiv signal om att vi är på väg åt rätt håll, att de insatser vi gör faktiskt gör skillnad.

Att påstå att det finns enkla och snabba lösningar till en förbättrad arbetsmiljö där alla våra duktiga medarbetare trivs och mår bra, är inte trovärdigt. Det kräves flera insatser, under lång tid. Vi moderater är övertygade om att våra ansträngningar på sikt kommer att göra nytta, underlätta arbetet och få alla medarbetare att känna att de räcker till och uppskattas för det fantastiska arbete som de utför. Därför skulle vi vilja få förtroendet att fortsätta vårt arbete med medarbetarna i fokus efter valet i september.

Linn Brandström (M)

Ersättare i Personalutskottet, Västra Götalandsregionen

Gunilla Levén (M)

Regionråd

Ordförande i Personalutskottet, Västra Götalandsregionen

Annons
Annons
Annons
Annons