Annons

Debatt: Tholin en domedagsprofet

Inget politiskt parti har ställt sig positiv till en ny gemensam högstadieskola. Däremot har en klar majoritet ställt sig bakom en fortsatt utredning av en sådan. Och det är precis vad förvaltningen håller på med nu. Att utreda.
Publicerad 23 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Inget politiskt parti har ställt sig positiv till en ny gemensam högstadieskola. Däremot har en klar majoritet ställt sig bakom en fortsatt utredning av en sådan, skriver Mattias Josefsson och Inga-Kersti Skarland (båda S) i ett svar på Jörgen Tholins debattartikel i UT 21 augusti.
Inget politiskt parti har ställt sig positiv till en ny gemensam högstadieskola. Däremot har en klar majoritet ställt sig bakom en fortsatt utredning av en sådan, skriver Mattias Josefsson och Inga-Kersti Skarland (båda S) i ett svar på Jörgen Tholins debattartikel i UT 21 augusti.Foto: Anne Engström

Att förvaltningen utreder - och gör så över valet - är något som stör den pedagogiska forskaren och prorektorn Jörgen Tholin, vilket han ger uttryck för den 21 augusti på debattsidan i UT.

Förvaltningen utreder just nu också en ny F-6 skola i centralorten. Inte heller denna utredning är klar före valet. Den görs i betydligt tystare miljö än den utredning som nu görs kring en ny högstadieskola, som blir hudflängd titt som tätt i media. Det verkar dock inte störa Jörgen Tholin det minsta.

Annons

Som pedagogisk forskare och prorektor vid en högskola vet Jörgen Tholin mycket väl att innan ett arbete är klart, är det svårt att lämna ut det till offentlig beskådning. Eller menar han att allmänheten när som helst ska kunna begära ut ett utredningsarbete för att kunna ta ställning till arbetet när helst man vill? Kan Jörgen Tholin ur sin profession se, att ett sådant arbetssätt kan vara förenat med att man kan dra förhastade slutsatser kring ett forsknings- eller utredningsresultat?

Det är synd och högst förvånande att Jörgen Tholin väljer att iklädda sig en roll som i det närmaste kan liknas vid en domedagsprofet och i förtid döma ut någonting som är i utredningsstadiet.

Båda våra grannkommuner Borås och Jönköping har grundskolor och områden med flera skolor som vida överstiger antalet elever som skulle bli aktuellt vid en eventuell ny högstadieskola. Menar Jörgen Tholin att det finns forskning som visar att dessa områden är en grogrund för mobbning och kränkning?

Vi frågar oss också om det är fört i bevis att dessa skolor inte kan rekrytera behöriga lärare på grund av skolornas storlek. Är det genom forskning bevisat att elever i skolor med cirka 1 000 elever eller mer har väsentligt lägre resultat och att resultaten går att härröra till skolans storlek?

Menar Tholin på fullt allvar att utformningen av lokaler, miljöer och hur man väljer att bygga skolan både rent fysiskt och organisatoriskt inte har någon som helst påverkan på risken för mobbning och kränkning?

Innan förslaget om en ny gemensam högstadieskola presenterades som politiskt förslag av dåvarande styret under förra mandatperioden, hade det väckts som idé av anställda inom skolan i Ulricehamns kommun. Nu har politiken valt att gå vidare och utreda detta förslag. Vi avvaktar att ta ställning tills utredningsmaterialet är komplett.

Mattias Josefsson (S)

Inga-Kersti Skarland (S)

Annons
Annons
Annons
Annons