Annons

Debatt: Simhall ska förbli i kommunal ägo

Ulricehamns kommun växer kraftigt. Tillväxten genererar stora nyinvesteringar. Dessutom krävs renoveringar av befintliga fastigheter. Simhallen är en av de fastigheter som behöver en upprustning. Alla dessa satsningar är i grunden positivt. Det ger besökare, barn, unga och äldre bättre lokaler att vistas i. Dessutom skapar investeringarna jobb i privat sektor som i sin tur ger tillväxten en extra skjuts.
Publicerad 16 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simskola i Sim- och sporthallen Ulricehamn.
Simskola i Sim- och sporthallen Ulricehamn.Foto: Mariell Dahlström

Ulricehamns kommun står väl rustade inför dessa investeringar. I höstas korades kommunen som Sverigetvåa av Dagens Industri. Kommunens goda finanser gör att räntan på de lån som kommunen planerar för de kommande åren blir låg. Betydligt lägre jämfört med vad företag kan förhandla sig till.

Därför blir det märkligt när Moderaterna under denna mandatperiod med ekonomiska argument har förespråkat utförsäljning av simhallen. Kommunen skulle då få betala ett årligt driftsbidrag för simhallen till ett företag för att täcka deras kostnader, däribland räntekostnader. För kommunen kommer självklart att ha fortsatt intresse i en simhall inte minst för att klara skolans uppdrag att barnen ska lära sig att simma.

Annons

En privat investerare skulle heller inte göra investeringen utan att kräva någon form av avkastning. Även denna skulle kommunens skattebetalare årligen tvingas att betala.

Som om detta inte vore nog. Drygt två månader efter att Moderaterna lagt förslaget om en privatisering av simhallen på grund av kommunen stora investeringsportfölj propagerar de för sänkt skatt. Så först ska vi fördyra våra driftskostnader och sen sänka kommunens intäkter. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera.

Vi menar att anläggningen är allt för viktig för att kommunen ska lämna över kontrollen till en annan aktör. Dessutom är placeringen av simhallen av strategisk karaktär - i ett område där det är tätt med kommunal verksamhet i form av bland annat förskolor, skolor och Lassalyckans friluftsområde. Därutöver finns samordningseffekter mellan kommunens verksamheter och olika evenemang som genomförs i området.

När kommunfullmäktige gav klartecken till en detaljplan för ett nytt Energi- och miljöcenter i början av 2017 innebar det startskottet för planeringen av avvecklingen av fjärrvärmeverket vid simhallen. När verket så småningom kan läggas ned öppnar det för helt andra möjligheter att använda den närliggande marken. Även här ser vi en risk för minskad flexibilitet om kommunen ska avhända sig kontrollen över byggnaden och lägga den i händerna på en aktör som främst ska se till sin egen vinning.

Vi kommer inte att medverka till att simhallen privatiseras. Med en röst på Socialdemokraterna kan du fortsatt känna dig trygg. Vi vågar satsa in i framtiden utan att äventyra kommunens ekonomi.

Mattias Josefsson (S)

Inga-Kersti Skarland (S)

Celso Silva Gonçalves (S)

Annons
Annons
Annons
Annons