Debatt: Regionens invånare vill se mer vindkraft

72 procent av befolkningen i Västra Götaland anser att vi i Sverige ska ”satsa mer än idag” på vindkraft, medan 13 procent vill satsa mer på kärnkraft.
Foto: Lina Westman