Annons

Debatt: Kultur utesluter inte sjukvård

”Vård är viktigare än kultur” är rubriken på en insändare från SD i Hallands Nyheter. I artikeln ställer de dessa två mot varandra i syfte att minska kulturanslagen. Vänsterpartiet i Ulricehamn föreslår istället att vi tar tillvara på våra kulturarbetares hela kompetens genom att ta kulturen till vården.
Publicerad 11 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Använd kulturövning som drejning som en del i vård av exempelvis utbrända, skriver Vänsterpartiet i Ulricehamn.
Använd kulturövning som drejning som en del i vård av exempelvis utbrända, skriver Vänsterpartiet i Ulricehamn.Foto: Rajesh Kumar Singh

“Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering”. Så står det på 1177 vårdguidens webbsida om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Metoden används vid stressproblem, psykisk ohälsa och kronisk smärta. En person som exempelvis ”går in i väggen” efter att varit på en arbetsplats med för hög belastning och för få resurser behöver ibland mer än piller och vila. Drabbade kan känna sig övergivna, svaga och nedstämda och behöva hjälp att vända detta. Tid att få odla egna intressen kan vara en viktig komponent. Att kropp och själ hör ihop vet man och med KUR tillåts man vara kreativ genom att exempelvis måla, skriva eller skapa med händerna (arbeta med ull, lera etc.). Teater, sång och dans förekommer också. Eftersom KUR genomförs i grupp ger det också en känsla av tillhörighet eftersom man är med människor man kan relatera till. Ofta hittar deltagare nya intressen och förblir kompisar efteråt. Flum tänker en del men vid utvärderingen av de elva första grupperna i Jönköpings län visade resultaten på minskade symtom av ångest, depression och stress samt en förbättrad självskattad hälsa. Bättre sömn, minskad sjukskrivningen och högre återgång i arbete var andra viktiga resultat.

Ett ord som ständigt återkom i utvärderingen var ”ökad livsgnista” och det är ett fantastiskt framsteg för målgrupperna. Alla resultat är signifikanta. Inte flum! Vi tror också att KUR blir en viktig del i arbetet med jämlik hälsa. Hela 96% av deltagarna var nämligen kvinnor vilket kanske hör samman med att kvinnor tenderar ta större ansvar i hemmen (och därmed avstår egen fritid). Uppenbarligen fyller KUR något behov här.

Annons

Avslutningsvis. Vi jobbar hårt här i landet. Det vittnar de många stressrelaterade sjukskrivningarna om. Men arbetslivet behöver balanseras upp med en positiv fritid. Där är kulturupplevelser en viktig del. Kulturen är en friskvårdsfaktor i samhället! Den ska inte ställas mot vård. Vi ser istället fler områden där vi kan utveckla kulturutbudet. Får man sina själsliga behov tillfredsställda så mår man också bättre.

Äldreomsorgen är t ex ett ställe där vi tror att vi med rätt kultursatsningar kan höja livskvaliteten för våra invånare. Vi uppmanar därför övriga partier (oavsett vad deras partier säger nationellt eller regionalt) att stödja vår kommande motion om Kulturunderstödd rehabilitering.

Erin Winslow

Vänsterpartiet Ulricehamn

Patrik Strömbom

Vänsterpartiet Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons