Annons

Debatt: Inga svar från S om hur skolutredningen arbetar

I en debattartikel i UT den 21 augusti ställde jag sju frågor till politikerna i den styrande majoriteten om arbetet med utredning av ny högstadieskola. Redan den 23 augusti svarade alla.
Publicerad 30 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jörgen Tholin anser sig inte ha fått några svar från Socialdemokraterna på sina frågor om hur arbetet sker i utredningen av en ny högstadieskola.
Jörgen Tholin anser sig inte ha fått några svar från Socialdemokraterna på sina frågor om hur arbetet sker i utredningen av en ny högstadieskola.Foto: Fotograf Johan Wingborg

Liberalerna mycket kort, Centerpartiet något längre och ni svarar också på den fråga som kanske är viktigast. Ni tänker att elever, profession, näringsliv och allmänhet ska kunna diskutera och ge synpunkter på utredningen innan beslut fattas. Bra!

Socialdemokraternas svar är märkligt. Ni är uppenbarligen så rasande arga över frågorna att ni inte bara låter bli att svara på dem utan angriper mig för argument och åsikter som jag aldrig framfört. Trots det höga tonläget ska jag försöka svara på några av de påståenden och frågor som Mattias Josefsson och Inga-Kersti Skarland ställer i sin artikel:

Annons

Tycker jag att allmänheten ska kunna begära ut ett utredningsarbete när helst man vill? Nej, självklart inte. Varför tror ni det? Jag skriver ju i min insändare att man inte kan uttala sig om resultatet förrän utredningen är klar (det står redan i den andra meningen).

Mina frågor handlar inte om resultatet, utan om hur utredningen arbetar, till exempel vilka grupper den kommer att tala med för att inhämta information. Det går att svara på. Normalt framgår det redan av utredningsdirektiven.

Jag påstås vara störd av att utredningen pågår över valet. Det är jag inte alls. Varför tror ni det? Jag redovisar en åsikt som jag stött på om att politiker försöker fatta beslut i tysthet. Den åsikten kanske ni också har hört? Men om man läser meningen därefter framgår tydligt att jag själv inte tror att så är fallet utan att det finns en uppriktig vilja bland er politiker att lyssna och ta in åsikter från medborgare.

Vet jag om forskning bevisat om elever i stora skolor lär sig mer eller mindre? Nej, det vet jag inte. Det är därför jag frågar efter om det finns sådan forskning. Jag har aldrig sagt att måluppfyllelsen förväntas bli högre i en stor skola. Det har ni. Eftersom jag själv aldrig hittat någon forskning om detta frågar jag hur ni vet det.

Är det mer mobbning och kränkning på de skolor i Borås och Jönköping som har betydligt fler än 1 000 elever? Det har jag ingen aning om. Jag visste inte ens att det fanns skolor med så många elever i dessa kommuner. Borås anger själva att deras största grundskola har drygt 500 elever. Har ni andra uppgifter?

Jag tror fortfarande att ni politiker vill ha ett samhälle där vi är många som diskuterar viktiga framtidsfrågor och argumenterar mot varandra. Jag ställer några frågor om hur en utredning arbetar. Ni svarar inte på någon.

Och handen på hjärtat, är ni själva nöjda med tonen i ert svar? Att påstå att jag säger saker som jag inte säger, att dra in vad jag jobbar med, att säga att jag liknar en domedagsprofet – för att jag ställer några frågor om hur en utredning går till. Tror ni själva att den typen av bemötande lockar fler att delta i det demokratiska samtalet?

Under tiden som min debattartikel har funnits på UT i väntan på publicering har Henrik Erickson ägnat en krönika åt att angripa mig och min debattartikel. I mångt och mycket använder han samma argument som Josefsson och Skarland, så mina kommentarer på det mesta finns i mitt svar ovan. Jag vill bara ge  tre korta kommentarer.

Jag går ingens ärenden. Jag har för vana att formulera egna åsikter.

Att göra en utredning som enbart handlar om ”fakta” som lokaler, skolskjutsar, kostnader med mera, men inte hur förändringen uppfattas av de människor som berörs, för tankarna till den typ av social ingenjörskonst som vi lämnade någon gång på 1970-talet.

Annons

Henrik Erickson bör väl som journalist inte bara kritiskt granska mina inlägg utan också dem från politikerna? Finns det till exempel grundskolor med betydligt fler än 1 000 elever i Borås och i Jönköping?

Jörgen Tholin

Annons
Annons
Annons
Annons