Annons

Centerpartiet: Parkering på Marknadsplatsen främst för besökande

Centerpartiet gjorde en undersökning som visande att allmänheten vill att besökande ska ha företräde till parkeringarna på Marknadsplatsen, före de som parkerar för arbete, boende eller pendling.
Insändare • Publicerad 19 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet har inget emot att bygga parkeringshus, men ser hellre att man satsar på underjordiska garage där så är möjligt, för att värna öppna ytor, skriver företrädare för Centerpartiet i Ulricehamn i sin insändare.
Centerpartiet har inget emot att bygga parkeringshus, men ser hellre att man satsar på underjordiska garage där så är möjligt, för att värna öppna ytor, skriver företrädare för Centerpartiet i Ulricehamn i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Under en välbesökt vårmarknad gjorde Centerpartiet en enkätundersökning om vilka man tyckte skulle ha förtur till parkeringar på Marknadsplatsen. Med förkrossande siffror prioriterade man besökande framför, i fallande ordning, arbetsplatsparkering, boende parkering och pendelparkering.

Centerpartiet har samma uppfattning, men så ser det inte riktigt ut idag, långt där ifrån.

Annons

Just nu pågår ett planarbete för Marknadsplatsen, där vi tar in synpunkter från allmänheten, företag och myndigheter. Det är viktigt för att vi framöver skall kunna ta ett välgrundat beslut.

Ulricehamns kommun äger marken och har full rådighet över hur området kommer att se ut framöver.

Många vill bo centralt och få nära till service vilket också gynnar handeln i och omkring gågatan.

Samtidigt så är det många som inte vill ha höga hus. Det vill vi inte heller. Höga hus är enligt standard minst 12 våningar eller 35 meter högt.

Centerpartiet har inget emot att bygga parkeringshus, men ser hellre att man satsar på underjordiska garage där så är möjligt, för att värna öppna ytor.

”Samtidigt så är det många som inte vill ha höga hus. Det vill vi inte heller. Höga hus är enligt standard minst 12 våningar eller 35 meter högt.”

Ulricehamns kommun äger väldigt lite mark för byggande. Under denna mandatperiod har vi gjort stora markförvärv för att stå bättre rustade inför framtiden.

Kommunen har ett ansvar att se till att det finns byggklar mark för både våra nuvarande invånare och de som vill flytta hit.

Häromsistens kunde vi läsa i UT att Derome, som äger mark på Bergsäter, genom sin hustillverkare har 200 i kö för 32 villatomter, redan innan försäljningen har startat.

Vi tycker Ulricehamns kommun är fantastiskt, och vår uppgift är att se till hela kommunens geografiska yta. Därför är det glädjande att de tomter som var till salu i Nitta är slutsålda och innan sommaren går vi igång att projektera för fler tomter.

Roland Karlsson (C) Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Dahl (C) Biträdande kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons