Annons

C: Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i

Idag finns det 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre. Samtidigt lever vi allt längre. Åldersgruppen 80 plus blir allt fler och fram till 2050 kommer gruppen fördubblas. Det kommer att ställa välfärden inför utmaningar som det behöver planeras inför.
Publicerad 18 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Det krävs en offensiv politik för att skapa en tryggare vardag, en mer tillgänglig och nära vård, möjligheter att arbeta efter 65 år och fler bostäder till äldre. Centerpartiet därför tagit fram en rapport med 21 punkter för trygghet och valfrihet för äldre.

En av delarna handlar om lägre skatt. Bland dagens pensionärer varierar de ekonomiska förutsättningarna utifrån vilka möjligheter man haft under livet att privatspara och hur tjänstepensionen ser ut. Sverige har också ojämställda pensioner. En genomsnittlig pension för en kvinna motsvarar ungefär 65 procent av en mans pension. En stor andel av garantipensionärerna är dessutom äldre ensamstående kvinnor. Inte sällan har de tagit ett stort ansvar för olika typer av hemarbete, som inte gett upphov till några pensionsrätter. Centerpartiet anser att detta är oacceptabelt. Därför vill vi att skatten för äldre sänks i flera steg, genom att det förhöjda grundavdraget för pensionärer förstärks. Det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete.

Annons

En annan del handlar om hur vi kan skapa trygghet. För att förenkla och trygga vardagen för äldre bör alla ha en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Detta är viktigt då många äldre idag upplever att kontakten med vården kan vara krånglig och svår att förstå. Att få träffa en och samma läkare över tid skapar trygghet i att läkaren är insatt i ens historik och livssituation samtidigt som patientsäkerheten ökar. För att fler patienter ska kunna få en fast läkarkontakt vill Centerpartiet därför utveckla den nära vården så att fler läkare ska få möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala.

Vi vill också införa en form av äldrehälsovårdsprogram med hälsoundersökningar där fokus är att förebygga sjukdom genom att arbeta med information om goda matvanor, motion samt stöd för att förebygga fallskador. Tanken är att också att genom regelbundna hälsoundersökningar se det naturliga åldrandet och därmed upptäcka förändringar och sjukdom så behandling och andra insatser kan sättas in i rätt tid.

För äldre finns ofta ett utökat behov av hjälp med hushållsnära tjänster därför vill vi även se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre. När man är i behov av hemtjänst så ska man kunna välja leverantör och antalet som kommer hem till den äldre ska vara en begränsad grupp. Äldre ska känna trygghet i sitt boende och kunna erbjudas ett mindre boende, som är mer anpassat och lättskött. En mix av olika boenden måste även därför finnas för äldre så att olika former av behov kan tillgodoses något som centerpartiet driver starkt i Ulricehamn.

Cecilia Andersson (C)

Regionkandidat, Brämhult, Borås

Mikael Dahl (C)

Kommunkandidat, Götåkra, Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons