Annons

C och M: Vår gemensamma plan för framtidens bebyggelse i centrum

Alla partier i Ulricehamn har ställt sig bakom de senaste översiktsplanerna som förordar en förtätning av staden, skriver företrädare för Centerpartiet och Moderaterna i Ulricehamn. Politiken i Ulricehamns kommun behöver samlas för en gemensam vision för utveckling av stadskärnan, tillsammans med våra lokala företag och invånare, skriver de i sin insändare.
insändare • Publicerad 9 juli 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla partier har ställt sig bakom de översiktsplaner som förordar en förtätning av staden, skriver företrädare för Centerpartiet och Moderaterna i sin insändare.
Alla partier har ställt sig bakom de översiktsplaner som förordar en förtätning av staden, skriver företrädare för Centerpartiet och Moderaterna i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Byggandet av bostäder i Ulricehamn har figurerat ett tag med utspel från olika partier. Ja, det vill säga Ulricehamns stad inte Ulricehamns kommun.

Om man skulle försöka sammanfatta de inspel som kommit så har det låtit så här:

Annons

Bygg billiga bostäder, bygg lägre, bygg snyggare, bygg inte i betong, bygg högre upp i staden, bygg inte på asfalterade platser för där skall det stå bilar.

Önskemålen kommer inte att gå att kombinera, men är det valrörelse så får man väl inse att liknande utspel kommer.

För samtidigt har alla partier i Ulricehamns kommun ställt sig bakom de senaste översiktsplanerna som förordar förtätning av staden.

”Politiken i Ulricehamns kommun behöver samlas för en gemensam vision för utveckling av stadskärnan, tillsammans med våra lokala företag och invånare.”

Samtliga partier har också ställt sig bakom antagna gestaltningsprogram och detaljplaner som beslutats de senaste mandatperioderna.

Vi vill värna och utveckla grönområden i centrumkärnan samtidigt som vi ser efterfrågan av bostäder som är centralt placerade. Vi värnar också företagandet och handel på gågatan. Centrum skall vara en plats för människor och handel.

Vi måste naturligtvis säkerställa parkeringsplatser, men det finns bättre lösningar genom parkeringshus, eller underjordiska garage, istället för stora asfaltsytor som inte tillför något till den attraktiva staden.

Politiken i Ulricehamns kommun behöver samlas för en gemensam vision för utveckling av stadskärnan, tillsammans med våra lokala företag och invånare.

Det är inte hållbart att endast förvalta staden in i framtiden, staden måste också möta framtiden med utveckling. Precis som vi enats om utveckling av stråket på gågatan för människor och handel.

Centerpartiet och Moderaterna kommer att efter valet vara två partier som kommer att delta i detta arbete. Frågan är vilka mer partier som är beredda att ta det ansvaret?

Roland Karlsson (C) Kommunstyrelsens Ordförande

Annons

Wiktor Öberg (M) Kommunstyrelsens 2:e vice Ordförande

Mikael Dahl (C) Biträdande kommunalråd

Sebastian Gustavsson (M) Biträdande oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons