Annons

Bilen ska inte vara det självklara valet

Bilen kan inte längre stå i centrum. Tåget ska vara det givna första valet vid en längre resa, i andra hand bussen, anser Miljöpartiet.
Debatt • Publicerad 9 december 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nu är tiden för det hållbara resandet. Tåget ska vara det givna första valet vid en längre resa, i andra hand bussen, skriver Ulrika Frick och Emma Nohrén.Foto: Gorm, Kallestad

Vi har en varm höst bakom oss. Det har slagits en lång rad värmerekord runtom i världen i år och sammantaget blir 2020 ett av de tre varmaste åren som någonsin uppmätts. Det är bråttom med klimatomställningen.

För ett par år sedan antog riksdagen klimatlagen. Den lanserades av Miljöpartiet redan 2012 och var i valet 2014 en av våra huvudfrågor.

Annons

Vi tog plats i regeringen och några år senare var lagen beslutad i riksdagen. Nu börjar lagen på allvar synas i praktisk politik. Klimatmålen är nu en central utgångspunkt för statens infrastrukturplanering. Så har det knappast varit historiskt. Från statens sida styrs nu allt fler åtgärder mot järnväg, kollektivt resande och cykel. Åratal av eftersatta underhållsbehov tas nu på allvar. Detta hade inte skett utan politiska beslut. Klimatlagen förändrar Sverige.

”För många vardagsresor är cykeln ett utmärkt alternativ.”

Transporterna står för knappt en tredjedel av landets utsläpp av växthusgaser, vägtrafiken och framför allt personbilarna står för de flesta av dessa. Klimatlagen kräver att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och att inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års utsläppsnivå.

Den givna följden av detta är landets infrastruktur- och transportpolitik måste ändras i grunden. Trafikverket har konstaterat att det inte kommer räcka med tekniska åtgärder som mer energieffektiva fordon eller andra drivmedel för att nå de tuffa målen i klimatlagen. Det behövs en annan samhällsplanering. Bilen kan inte längre stå i centrum, även om el- och biogasbilen givetvis har sin roll att fylla, inte minst på landsbygden.

Nu är det dags att vända kurvan med utsläpp av växthusgaser, och även transporterna måste stå för sin del. Nu är tiden för det hållbara resandet. Tåget ska vara det givna första valet vid en längre resa, i andra hand bussen.

För många vardagsresor är cykeln ett utmärkt alternativ, inte minst i och med att elcyklarna blivit så vanliga. Samåkningen som var så vanlig för bara några decennier sedan kan också komma tillbaka inte minst understöd av appar och annan ny teknik. I många städer är det även ett förvånansvärt effektivt alternativ att gå.

Sverige är ett rikt industri- och välfärdsland, självklart klarar vi av den här omställningen. Andra kommer kunna lära av oss. Men för att denna omställning ska vara möjlig måste givetvis kommuner, regioner och stat ändra sin samhällsplanering. Det ska vara enkelt för den vanliga resenären att resa hållbart!

Ulrika Frick (MP), regionråd

Emma Nohrén (MP), ordförande, Miljöpartiet Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons