Annons

Beslutet om plats för ny brandstation kräver mer än tvärsäkra politiker

Frågan om placering av ny brandstation i Ulricehamn hanteras med en tvärsäker övertygelse från lokala politiker. Personalen inom räddningstjänsten har tillsammans hundratals år av erfarenhet kring hur räddningstjänst i Ulricehamn bäst bedrivs, skriver signaturen ”Gammal falnande gniststampare”.
Insändare • Publicerad 26 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Räddningstjänstens personal har erfarenheter och kunskap som kan användas när placeringen av ny brandstation ska bestämmas, skriver signaturen ”Gammal falnande gniststampare”.
Räddningstjänstens personal har erfarenheter och kunskap som kan användas när placeringen av ny brandstation ska bestämmas, skriver signaturen ”Gammal falnande gniststampare”.Foto: Axel Noren

Som enkel gniststampare är jag ödmjukt medveten om att mina sakkunskaper i ärendet avseende placering av ny brandstation förmodligen är ringa, därtill att jag aldrig skulle utge mig för att ha ett säkert svar på alla frågor. Däremot har jag och mina kollegor inom kåren hundratals år av erfarenhet kring hur räddningstjänst inom Ulricehamns kommun bäst utförs, visdom som möjligen kunde varit ett viktigt inspel i det pågående arbetet.

Med detta i åtanke slås jag av den fullkomliga visshet som ledande lokalpolitiker utstrålar i sakfråga efter sakfråga. I torsdagens artikel kan man läsa att politikerna sagt nej till placering av ny brandstation på området Tegelbruket, detta med hänvisning till att det anses olämpligt med en placering i ett blivande bostadsområde. Varifrån har man fått denna övertygelse? På vilket sätt utgör en brandstation som mestadels är stängd och nedsläckt en olämplighet? Hur skulle den störa omgivningen om detta planerades och utformades på ett korrekt sätt? Personligen tror jag det är få boende som skulle säga nej till att få en modernt utformad brandstation som granne i tättbebyggt område, med därtill snabb reaktionsförmåga vid olycka – men vad vet jag! Jag är ju som sagt inte en allvetande lokalpolitiker.

”Jag kan dra mig till minnes en tid då det fanns lokala politiska partier som gjorde hederssak av att låta förvaltningen få arbeta ostört och där politikerna inte lade näsan i blöt när tjänstemän med förväntad expertkunskap utrett sakfråga.”
Annons

Vidare beskriver artikeln hur förvaltningen arbetat fram ett underlag som föreslår att det bästa alternativet är att bygga i egen regi. Återigen tar de allvetande lokalpolitikerna en helt annan väg och struntar sonika i tjänstemännens rekommendationer, en väg kommunen aldrig tidigare provat (byggentrepenad), vilket nu skall utredas. Synnerligen märkligt att förvaltningen inte ens har koll på vilket presentation som är aktuell eller inte… men än märkligare är att ingen annan av de allvetande lokalpolitikerna reagerar på detta arbetssätt!

Jag kan dra mig till minnes en tid då det fanns lokala politiska partier som gjorde hederssak av att låta förvaltningen få arbeta ostört och där politikerna inte lade näsan i blöt när tjänstemän med förväntad expertkunskap utrett sakfråga. Uppenbarligen är detta en svunnen tid, förvaltning och politiken är i dag en grumlig blandning och någon oppositionell kraft verkar inte finnas över huvud taget. I vart fall inte när en av de viktigaste frågorna kommunen skall ta ställning till behandlas – en framtida placering av Ulricehamns brandstation!

I minnenas allé dyker en gammal sketch upp med Lasse Åberg och Sven Melander (Språkrutan). Sven som den allvetande politikern medan Åberg gör ett tappert försök att lära denne att uttala: ”Jag hade fel!” Slutresultatet blev som väntat mycket roande men inte så framgångsrikt och jag befarar tyvärr att frågan om placering av ny brandstation riskerar gå samma öde till mötes.

Gammal falnande gniststampare

Annons
Annons
Annons
Annons