Annons

Arbetsterapeuter: Återinför förskrivning av tyngdtäcken

När nu Socialstyrelsen rekommenderar tyngdtäcken för vuxna med autism och ADHD vid allvarlig sömnstörning måste Västra Götalandsregionen återinföra möjligheten att förskriva sådana täcken, skriver företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter.
Insändare • Publicerad 11 juni 2024 • Uppdaterad 12 juni 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialstyrelsen rekommenderar nu tyngdtäcke som hjälpmedel för vissa grupper.
Socialstyrelsen rekommenderar nu tyngdtäcke som hjälpmedel för vissa grupper.Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Hösten 2019 fattades ett nationellt beslut vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om att avråda regionerna från att subventionera tyngdtäcken, ett hjälpmedel som förskrivs till personer med grava sömnsvårigheter, stor motorisk orolighet och ångestproblematik på grund av exempelvis ADHD, autism eller annan kognitiv funktionsnedsättning. Den bakomliggande motiveringen var att det saknades vetenskapligt stöd för insatsen. Den beprövade erfarenhet som i stor konsensus återfanns hos de legitimerade arbetsterapeuter som är förskrivare av tyngdtäcken togs dock ingen hänsyn till vid beslutet.

Trots omfattande protester på både nationell och lokal nivå från bland annat Sveriges Arbetsterapeuter och företrädare för olika patient- och brukarorganisationer har nu huvuddelen av landets regioner valt att plocka bort tyngdtäcken ur sitt sortiment av förskrivningsbara hjälpmedel. I Västra Götalandsregionen försvann möjligheten så sent som 2021. Sedan dess har personer med grava sömnsvårigheter hänvisats till att själva köpa dyra tyngdtäcken på öppna marknaden. De har därmed även gått miste om den professionella expertis som arbetsterapeuter inom exempelvis barn- och vuxenpsykiatri eller habilitering har gällande användning av tyngdtäcken vid grava sömnsvårigheter. Detta har i hög grad drabbat personer som tillhör samhällets mest utsatta grupper, både ekonomiskt och socialt – barn med autism, ungdomar med ätstörningar, vuxna med ADHD, äldre personer med demenssjukdom och många fler.

”Den beprövade erfarenhet som i stor konsensus återfanns hos de legitimerade arbetsterapeuter som är förskrivare av tyngdtäcken togs dock ingen hänsyn till vid beslutet.”
Annons

Sveriges Arbetsterapeuter, och många med oss, gläds därför stort åt de nya nationella riktlinjerna för ADHD och autism som nyligen publicerades av Socialstyrelsen. En av de insatser som nu rekommenderas av myndigheten är nämligen användandet av tyngdtäcken. Socialstyrelsen rekommenderar tyngdtäcken för vuxna med autism och ADHD vid allvarlig sömnlöshet där annat stöd för goda sömnvanor inte gett effekt.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer bygger på robusta vetenskapliga analyser av forskningsstudier och konsensusmetodik vilket syftar till att hjälpa beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och omsorg att göra rätt prioriteringar när det gäller vilka insatser som ska ges till dem med störst behov. Målet är att erbjuda en kostnadseffektiv god vård och omsorg på lika villkor. Vi i Sveriges Arbetsterapeuter uppmanar därför ansvariga beslutsfattare i Västra Götalandsregionen att skynda på återinförandet av möjligheten att förskriva tyngdtäcken till personer med ADHD eller autism, men även att åter överväga detta för andra grupper med motsvarande problematik. Det är ni skyldiga att göra om ni, i enlighet med svensk lagstiftning, vill erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Lisa Akervall, kretsordförande Södra Älvsborgskretsen Sveriges Arbetsterapeuter

Pia Redberg, ledamot Södra Älvsborgskretsen Sveriges Arbetsterapeuter

Annons
Annons
Annons
Annons