Annons

Anna Mogren: Jag vill inte rösta om en parkeringsplats

Låt professionella planera för ett kulturhus och tro inte att kommande generationer kommer att leva och agera som vi gör nu, skriver Anna Mogren i sin insändare.
insändare • Publicerad 27 april 2024
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi kommer att få andra parkeringslösningar som ersätter Marknadsplatsen, skriver Anna Mogren. Och kanske kommer vi inte köra bil på samma sätt om några år, skriver hon vidare.
Vi kommer att få andra parkeringslösningar som ersätter Marknadsplatsen, skriver Anna Mogren. Och kanske kommer vi inte köra bil på samma sätt om några år, skriver hon vidare.Foto: Pernilla Rudenwall

Förändring kan kännas obehaglig, men den är nödvändig. Det är liksom en del av hela evolutionen. Ulricehamns stadsbibliotek har varit en provisorisk lösning sedan 1970-talet. När en ny byggnad nu äntligen ska uppföras tänker kommunen ”Kulturhus” för att möta både nuvarande och kommande generationers behov för kunskapsinhämtning, utveckling, utbildning, demokratiska rättigheter/möjligheter och folkbildning. Efter många turer har det kommit ett beslut om placering; Marknadsplatsen. Marknadsplatsen var förr en handelsplats i utkanten av Ulricehamn, men nu är det en asfalterad parkeringsyta.

Vad ska vi kämpa för? Klimat, ekologiska system, rättvisa, jämställdhet, mot våld, mot ofrivillig ensamhet, för integration och värnandet om demokrati, absolut! Men en asfalterad parkeringsplats? Några vill K-märka den asfalterade parkeringsplatsen! Vad är det frågan om? Parkeringslösningar kommer vi få, och kanske kommer vi inte köra bil på samma sätt om några år. Kanske kan av- och påstigning till bussresor ske på en annan parkeringsyta? (Det känns nästan overkligt att det här är argument som lyfts fram i samband med namninsamlingen för folkomröstning i ”bevara Marknadsplatsen som parkering” och i insändare.)

Annons

Att ordet kulturhus ibland används om Folkets Hus gör inte att det inte kan användas på ett bibliotek som arbetar på bred front, de båda verksamheterna kommer att komplettera och berika varandra, inte konkurrera ut varandra. Skola utbildar under skoltid, men resten av ett barns uppväxt är det familj och nätverket runtom som ansvarar för utveckling och stimulans. Där är ett bibliotek-kulturhus av det här slaget en viktig plattform för hela Ulricehamn. Det är särskilt viktigt att lyssna in och anpassa för den unga målgruppens läslust och kulturyttringar, och med flexibilitet och öppenhet för framtidens behov. I ett bibliotek-kulturhus finns även utrymme för både formell utbildning (distanslösningar blir allt vanligare och gynnar oss i Ulricehamn) och informell utbildning för alla åldersgrupper, samtidigt som kultur/läsning för välbefinnande och nöjes skull också erbjuds. Dagens bibliotek är så mycket mer än enbart böcker på rad och läsfåtöljer med läslampa. Bredden kommer att öka ytterligare, bibliotekariers kompetens kommer bli allt viktigare för att vi ska kunna navigera i utbudet, behoven kommer ändras i takt med att vårt samhälle utvecklas, även om traditionella inbundna böcker också kommer finnas.

”Det är särskilt viktigt att lyssna in och anpassa för den unga målgruppens läslust och kulturyttringar, och med flexibilitet och öppenhet för framtidens behov.”

Kompetenta tjänstemän, folkvalda politiker och bibliotekspersonal (de verkliga experterna) gör studiebesök och har koll både bakåt och framåt. Jag vill inte rösta om vare sig en parkeringsplats eller placering/yttre utformning av ett bibliotek-kulturhus. Det finns det för- och nackdelar med alla platser som kommer föreslås. Jag vill få bibliotek-kulturhuset planerat och uppfört av professionella människor som inte går på privata önskemål utifrån egna personliga behov. Ingen kan utgå ifrån att nästa generation ska kopiera ens livsstil, så har det aldrig varit. Jag tror att de flesta av oss cirka 25 000 kommuninvånare ser fram emot att fylla ett nytt bibliotek-kulturhus med verksamhet, nyfikenhet, liv och läslust. Måste vi starta en namninsamling för att visa det?

Kultur, litteratur och andra medier är en viktig del av vår demokrati. Ibland jämförs kultur med idrottsrörelsen, som är viktig för folkhälsan. Båda behövs, båda bygger på engagemang som hela tiden balanserar mellan det professionella och det ideella. Men demokrati och folkhälsa ska inte jämföras med eller ställas emot varandra. Och om kulturen förminskas till hobbyverksamhet kan vi snart inte ta våra demokratiska rättigheter för givet.

För dig som behöver ta bil till stan eller till bibliotek-kulturhuset så verkar det ordnas med lösningar, men jag tror att jag ska gå eller cykla dit. Eller så kommer framtiden erbjuda helt andra transportlösningar, eftersom allt hela tiden förändras och utvecklas. Och ett bättre ord än bibliotek-kulturhus.

Anna Mogren.
Anna Mogren.Foto: Pernilla Rudenwall

Anna Mogren

Annons
Annons
Annons
Annons