Debatt & Insändare

Rätta politiken efter verkligheten

Tommy Fjällström ,
Politikerna borde skaffa sig en övernattningslägenhet i något av de områden där det råder stort utanförskap, anser Tommy Fjällström. (Människorna på bilden har inget samband med innehållet i artikeln.)
Foto:Solum, Stian Lysberg
Politikerna borde skaffa sig en övernattningslägenhet i något av de områden där det råder stort utanförskap, anser Tommy Fjällström. (Människorna på bilden har inget samband med innehållet i artikeln.)

Vi har alltför många naiva politiker som fått alldeles för stort utrymme. Det utrymmet måste nu fyllas av verklighetsförankrade handlingar. Det skriver Tommy Fjällström.

Det har väl knappast undgått någon, att vi befinner oss i en flyktingsituation av närmast oöverskådlig omfattning. Vi står nu inför många viktiga politiska beslut som kommer att påverka detta land för all framtid på ett påtagligt sätt.

Det är många viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vi ska ju försöka hjälpa så många som möjligt med de resurser som finns till förfogande.

Ofta hör man att Sverige är ett rikt land som ska hjälpa alla behövande. Visst är vi svenskar ett rikt folk jämfört med genomsnittet i världen, men i detta sammanhang är det ju statskassan vi ska tala om. Det är via den som vi ska ge vår hjälpande hand till behövande.

Vi har har inga obegränsade resurser då det gäller vård, skola, omsorg med mera. även om vi önskar det. De människor vi tar emot ska vi också kunna ta hand om.

Jag tillhör dem som tycker att integrationen fungerar dåligt. Vi har ett stort ansvar mot dem som söker sig hit av asylskäl, men också mot dem som redan har passerat våra gränser. Det verkar vara en eftersatt kategori.

Många skräms av den flyktingström som kommer hit. Själv skräms jag mer av den ström som går till våra utanförskap. Idag har vi väldigt många sådana områden, där det är mycket svårt att tillämpa Sveriges rikes lag. Varför har det blivit så?

Mitt förslag är att våra politiker skaffar sig en övernattningslägenhet i något av de områdena. På så sätt kan man skaffa sig en bättre lärdom om de människor som lever och verkar där. Jag är säker på att detta blir en nyttig erfarenhet i det fortsatta politiska arbetet.

När det gäller instegsjobben för nyanlända som saknar utbildning är jag lika pessimistisk. Instegsjobben tenderar att bli färre för varje år. Företagen automatiserar som aldrig förr. Fler och fler jobb försvinner på grund av det. Det är den utvecklingen som gäller nu och i framtiden. Hur ska man skapa nya instegsjobb i en allt mer framträdande marknadsekonomi? Det är den stora frågan.

Ofta hör man att 40-talisternas stora pensionsavgångar måste fyllas. Den avgången har vi nu bakom oss. Därför är det viktigare än någonsin att våra politiker ser till helheten och konsekvensberäknar de beslut som ska tas. Man måste ta beslut grundade på den faktiska verkligheten, inte på den vision som man drömmer om.

En som har de verklighetsförankrade egenskaperna är moderaten och riksdagsledamoten Jan Ericson från Ubbhult.

Det är inte som företrädare för Moderaterna som jag lyfter fram Jan Ericson, utan för hans sunda förnuft i kombination med en oerhörd kunskapsbas – två av många viktiga ingredienser som vi behöver mer av än någonsin.

Det är den typen av politiker som nu måste få göra sig hörda. Vi har alltför många naiva politiker som fått alldeles för stort utrymme. Det utrymmet måste nu fyllas av verklighetsförankrade handlingar.

Detta inlägg handlar ju i huvudsak om flyktingar och den reflektion jag gör kring dagens situation. Tyvärr finns det alltför många debattörer som inte klarar av att diskutera flyktingpolitik utan att blanda in främlingsfientlighet och rasism.

Vänligen koppla inte ihop det med mitt inlägg, det handlar om något helt annat, nämligen om den framtid som vi ska försöka forma efter bästa förmåga för alla människor i det här landet. Vi behöver varken fler eller större utanförskap.