Annons
Nyheter

Herre eller tjänare?

I dag är praktiskt taget allt inom offentlig förvaltning och affärslivet datoriserat. Detta har tyvärr medfört att de som hanterar datorerna känner sig som slavar under dem.
M. B. • Publicerad 20 januari 2015
Annons
Annons
Annons
Annons