Ulricehamn

Sex av tio lokala företag har svårt rekrytera

Ulricehamn Artikeln publicerades

Drygt 60 procent av företagen i Ulricehamns kommun tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Det är kommunala bolaget Näringsliv Ulricehamn (Nuab) som tillsammans med kommunen kartlagt företagens behov av att nyanställa i ett kort och ett längre tidsperspektiv.

Knappt 40 procent av företagen uppger att de behöver anställa personal inom de närmaste tolv månaderna och något fler ser ett ökat personalbehov inom två till fem år.

Men undersökningen visar också på problemet med att hitta rätt personal. Mer än 60 procent av de tillfrågade företagen tycker att det är svårt, eller mycket svårt, att hitta rätt kompetens.

När man lägger samman anställningsbehovet för de företag som behöver rekrytera handlar det om 256 arbetstillfällen fördelade på ungefär 15 branscher. Störst är behovet inom industrin och byggbranschen.

De kompetenser industrin söker är främst konstruktörer, verktygsmakare, svetsare, CNC-operatörer och andra med teknisk utbildning.

Byggbranschen frågar efter snickare, hantverkare, platschefer och arbetsledare.

En del av undersökningen gällde samverkan mellan skola och näringsliv. Svaren visar att 45 procent av företagen kan tänka sig att ta emot praktikanter från kommunens arbetsmarknadsenhet eller arbetsförmedlingen. Något fler kan ta emot studiebesök från någon skola, medan 29 procent kan ta emot prao från högstadiet. Betydligt fler – 45 procent – säger sig kunna ta emot prao eller praktikant från gymnasiet.

En stor andel av företagen tycker att samverkan mellan skola och näringsliv är viktig eller mycket viktig, men bara 39 procent kan tänka sig att besöka en skola för att till exempel hålla ett föredrag.

fakta

Så gjordes undersökningen

Telefonintervjuerna gjordes under oktober månad i år. Urvalet bestod av aktiebolag med säte i Ulricehamns kommun och med minst tre anställda. 199 företag av 251 utvalda svarade på frågorna, vilket innebär en svarsfrekvens på 79 procent.

Intervjuerna gjordes av en kommunikationsbyrå på uppdrag av Näringsliv Ulricehamn och arbetsmarknadsenheten på Ulricehamns kommun.

Visa mer...