Debatt & Insändare

I januari 2017 tog Naturvårdsverket beslutet att peka ut Komosse som riksintressant för friluftsliv. Detta har inte hunnit införlivas i kommunens planeringsdokument, skriver Åsa Odén, i en replik på Jacob Falkmans debattartikel i tisdagens UT. (Fotot är en arkivbild från 2017, personerna på bilden har inget samband med artikeln.)
Foto:

Närhälsan bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete med nära koppling till en säker arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och skydd av den personliga integriteten, skriver Brita Wirblad, planeringschef Närhälsan, och Bengt Hansson, säkerhetschef Närhälsan, i ett svar på en insändare i UT från fackförbundet Vision.
Foto:

Krönikor