Släkt & Vänner

Dexter – Ulricehamns första besökshund

dalum Artikeln publicerades
7 bilder
Foto:Pernilla Rudenwall

Utbildningen är nyligen avslutad för Dexter och hans förare Annika Wulf.

Kommunen är intresserade av att använda hans kunskaper på äldreboenden.

Annika Wulf öppnar bagageluckan till sin bil och ut hoppar en brun flatcoated retriever. Tvååringen lystrar till namnet Dexter och är nyss klar med sin utbildning till besökshund. I november påbörjades kursen hos på Svenska terapihundskolan. Annika Wulf och Dexter har under utbildningens gång gjort praktik på kommunens äldreboende.

När Annika Wulf tar fram en ljusblå scarf som kallas tjänstetecken och sätter den runt Dexters hals vet Dexter om att han är i tjänst.

Med Dexter tätt intill sig tar sig Annika fram till avdelningen Parklyckan på Parkgården i Dalum.

I gemensamhetsrummet sitter knappt tio personer.

Ernst Claesson är en av de boende som får några chips som Annika har med sig i sin hand. Dexter sätter sig på golvet framför Ernst Claesson. När Ernst tycker tiden är inne öppnar han handen och Dexter slukar snabbt chipsen.

De allra flesta blickarna i rummet vänds mot Dexter när han nosar och undersöker rummet.

Kerstin Berglund berättar att hon tidigare hade en vit korthårig terrier.

Minnen från egna husdjur och hur de boende börjar berätta om sina tidigare liv är sådant som personalen på Parkgården lyfter fram som positivt på frågan hur en besökshund är till nytta för de boende.

– Det är vanligt att ett leende sprider sig i deras ansikte när de klappar hunden, säger Gerd Hallin, undersköterska på Parkgården.

Annika förser sig med chips och får Dexter att snurra ett varv och räcka vacker tass innan han får sin belöning

– Svåra trix är inte något som uppskattas särskilt mycket på demensavdelningar. Det viktiga är här och nu, det ska kännas bra för stunden, säger Annika Wulf.

Anledningen till att Dexter matas med chips är att det inte ska göra något om de boende stoppar godsakerna i sin egen mun.

I 15-20 minuter räcker Dexters koncentration sedan är det färdigarbetat och han lämnar Parkgården.

Besökshund, som Dexter är utbildad till, är en basnivå inför att vidareutbilda sig till exempelvis vårdhund men nästa steg på utbildningsstegen är inte något som Annika Wulf siktar på i dagsläget.

Annika Wulf är utbildad sjuksköterska och hoppas att hennes och Dexters tjänster kommer att nyttjas av Ulricehamns kommun framöver.

– Vi är intresserade då det är fastställt att hundar har en positiv effekt på de personer som får träffa hunden men ännu har vi inte skrivit något kontrakt, säger Nina Landström, tf chef på äldreomsorgen i Ulricehamns kommun.

Dexters utbildning har finansierats genom Ulricafonden.

fakta

Besökshund en basutbildning

Besökshundsutbildningen är en basplattform att stå på. Genom utbildningen fås allt som behövs för att kunna implementera hund i vård, skola och omsorg.

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis inte är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress.

Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja vård- och terapihundsutbildning.

Visa mer...