MP kräver folkomröstning om Lassalyckan

Nyheter Artikeln publicerades

Frågan om ytterligare drygt 40 miljoner kronor ska investeras i Lassalyckan måste få avgöras av kommunfullmäktige. Inte som det nu planeras av kommunstyrelsen.

Det anser Miljöpartiet i Ulricehamn som i en motion till kommunfullmäktige går till hårt angrepp mot hur frågan om de ökade kostnaderna för idrottsanläggningen hanteras.
Det som fått partiet att reagera är ett förslag inför tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Enligt detta ska ytterligare 42 miljoner kronor tillföras projektet. Redan har 70 miljoner kronor beviljats.
– Ett sådant beslut som rör en så stor investering, måste kommunfullmäktige få möjlighet att ta ställning till. Det ska inte tas i slutna rum. Debatten är viktig och den måste vara öppen, säger Ingemar Basth, som skrivit motionen tillsammans med partikamraten Ulf Svensson.
– Även om det kanske formellt sett har gått korrekt sätt, är det moraliskt felaktigt. Och ur demokratisk synpunkt är det katastrof, säger Ulf Svensson.
I motionen konstaterar duon att kommunen allmänt sett strävar efter att öka medborgarnas inflytande i det politiska arbetet.
Att nu inte låta fullmäktige få ta ställning till förslaget att tillföra ytterligare drygt 40 miljoner till Lassalyckan går stick i stävan med denna strävan, anser de. Och tillägger att detta sker samtidigt som kommunen jobbar intensivt för att få ihop en budget för nästa år, med hotande besparingar på cirka 30 miljoner kronor.
– Vi har tidigare fått besked att beslut om fortsatt utbyggnad av Lassalyckans idrottsanläggning skulle tas upp i kommunfullmäktige, säger Ulf Svensson.
Därför var det med stor förvåning som han i onsdags kunde bläddra fram förslaget i handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde.
Även Ingemar Basth är förvånad.
– Men det finns möjlighet att komma ur detta. Vårt förslag är att låta kommunfullmäktige ta ställning i frågan, säger han.
Deras motion har lämnats till kommunfullmäktige. Vilket innebär att det är först vid detta sammanträde som förslagen kan hanteras.
Då har kommunstyrelsen kanske redan fattat det kritiserade beslutet?
– Vår förhoppning är att de i kommunstyrelsen tänker till. Det skadar inte att låta frågan får ta ett varv till, säger Ingemar Basth.
I motionen ges två förslag.
Dels att kommunfullmäktige ska få ta ställning till förslaget att tillföra ytterligare 40 miljoner kronor till Lassalyckan.
Dels att Ulricehamns kommun genomför en lokal folkomröstning, där medborgarna får ge synpunkter på ytterligare investeringar vid Lassalyckans idrottsanläggning.