Försäljning av Trädets skola dröjer

Nyheter Artikeln publicerades

Trädets före detta skola är ute till försäljning. Men inför försäljningen har kommunen ännu inte hunnit ändra detaljplanen så att fastigheten får lov att användas som bostad.

Försäljningen av den före detta skolan i Trädet är inne i slutskedet. Säljare är Ulricehamns kommun. Men enligt gällande detaljplan är området avsett för ”allmänna ändamål”.
För att kunna använda fastigheten som bostad krävs att detaljplanen ändras. Men det var först när processen med att sälja fastigheten dragits igång som detta arbetet inleddes.
Så nu håller kommunen på att ta fram en ny detaljplan. Detta för att kunna fullfölja den försäljning som redan inletts.
– Det blir ett enkelt planförfarande, så det går nog relativt snabbt, säger Gunilla Pettersson, stadsarkitekt i Ulricehamns kommun.
När samråd ska hållas är i skrivande stund oklart. Att kommunens arbete med ny detaljplan släpat efter i detta fall beror på de prioriteringar som hela tiden måste göras. Med andra ord – tillgången på resurser är inte alltid i fas med efterfrågan på de arbetsuppgifter som de på plansidan ska göra.
– Det är inte helt ovanligt att det blir så här. Nu tar vi fram en plan, och jag kan tänka mig att den är klar inom någon månad, säger Gunilla Pettersson.
Uppdraget att sälja svarar en lokal mäklare för.