Debatt

Wilhelmsson går till personangrepp

Debatt ,

Roger Wilhelmsson framför på insändarplats i lördagens UT synpunkter på NU och deras sätt att driva politik.

Som medborgare önskar jag svar på några frågor:

Motivera varför NU är ett lärarfackligt parti och inte ett vanligt lokalpolitiskt parti?

I vilket sammanhang har NU fällts av förvaltningsrätten?

Ange några exempel på uppdagad okunskap i lokalpolitiska frågor.

Wilhelmsson går till personangrepp på NU-företrädarna i KS/KF:

”Bra att de håller sig borta från klassrummet. Bara tråkigt att denna okunskap nu flyttas till de politiska mötesrummen.”

Anser Roger Wilhelmsson att det är ett anständigt sätt att föra politiskt samtal med sina meningsmotståndare?

Om svaret är ja, kan jag bara beklaga de grunder i svenskt samhällsliv som RW bibringades i högstadiet.

Observer