Debatt

Timmele skolområde saknar barnperspektiv

Debatt ,
Foto:Henrik Erickson

När man lämnar sina barn på Timmele skola möts man numera av, vad det verkar, trött personal som inte mår bra.

Personal som försöker trolla med knäna för att hela tiden göra det bästa för barnen, trots avsaknad av resurser och förutsättningar för att kunna utföra sina viktiga uppdrag. Personal som ständigt kämpar i motvind.

Vi undrar hur ledningen på Timmele skolområde tänker att ni ska lyckas skapa trygga barn som trivs i skolan, när ni inte värdesätter och uppmuntrar er personal? Tycker ni själva att ert bemötande rimmar med Ulricehamns kommuns egna vision och uppställda mål gällande trygghet och trivsel?

Om personalen inte får känna uppskattning, att de blir lyssnade på samt värdesätts för det viktiga jobb de gör, hur ska de då orka ta hand om våra barn?

Vi undrar vidare hur ni i ledningen på Timmele skolområde kan säkerställa att våra barn får den utbildning de behöver och har rätt till, när ni inte ger er personal förutsättningar för att bedriva en fungerande verksamhet? Tror ni att indragna resurser kommer öka måluppfyllelsen? Att inte kunna garantera kvalitet i undervisningen strider direkt mot skollagen.

Fritidshemmen har en egen läroplan som ska inspirera till lust att lära och utforska samt till lek och rörelse. Hur väl anser ni i ledningen att den stämmer överens med för små ytor, alltför stora barngrupper, lite resurser och indragna aktiviteter? Hur ser ni på det faktum att Timmele fritidshem numera har blivit en plats för barnförvaring snarare än en plats som stimulerar till en meningsfull fritid?

Hur tryggar ni i ledningen barntillsynen på Timmele skola? Tror ni att personalen har möjlighet att överblicka alla barn? Eftersom ni väljer att ständigt gå på resursminimum undrar vi om ni skulle bära ansvaret ifall en allvarlig situation uppstår?

Är det meningen att vi föräldrar ska behöva oroa oss för om våra barn uppmärksammas någon gång under skoldagen eller om ens barn får stöd i att välja rätt kläder efter väder?

Ulricehamns kommun ska bli Sveriges bästa skolkommun år 2025. Hur tänker ni i ledningen att ni ska lyckas med det när ni samtidigt drar in resurser och förutsättningar för era anställda att utföra sina uppdrag? Tror ni att Ulricehamn kommer bli Sveriges bästa skolkommun när ni inte satsar på skolan och därmed barnen?

Är det konstigt att flera skickliga och erfarna pedagoger väljer att lämna Timmele skolområde och Ulricehamns kommun?

Är detta ett skolområde att vara stolt över och en skolkommun värd att sätta på kartan år 2025? Vi anser att ni i ledningen på Timmele skolområde helt har tappat barnperspektivet.

Upprörda föräldrar till barn på Timmele skola