Debatt

Ställ ljuskrav på vindkraftbolagen

Lena Uhlin ,

I Grönahög med omnejd planerar Vattenfall att uppföra 25 vindkraftverk och Millcreek Wind AB åtta, totalt 33 vindkraftverk.

De kommer att synas över en stor del av kommunen, från Dalstorp i söder till Hössna i norr, på grund av den otroliga höjden på 240 meter. Detta gör att många fler än de närboende blir berörda. Längs horisonten på Komosse kommer de att stå som ett snurrande, blinkande pärlband, där upplevelsen av den orörda vildmarken blir ett minne blott.

240 meter höga verk finns nu endast till havs och har aldrig tidigare placerats i ett skogslandskap nära bebyggelse. På grund av höjden kommer verken att förses med högintensivt, vitt blinkande sken. Har du någon gång upplevt den kolsvarta stjärnhimmeln som ett valv spänt över landskapet? En mäktig upplevelse! I södra Sverige är dessa mörka områden en bristvara. Nu vill man ljusförorena ytterligare ett område, nämligen på landsbygden i Grönahög.

Men det finns teknik för närvarostyrd hinderbelysning, alltså att det blinkar bara när ett flygplan passerar och inte dygnet runt alla dagar året om. Enlig Vattenfalls representant är det en för dyr lösning. Det känns som ett hån mot oss boende, som ska leva med blinkandet dag och natt, att hävda att det är för dyrt.

Hela vindkraften är dyr, skulle aldrig byggas utan statliga subventioner, och markägare får rejäl ersättning för sin mark medan vi andra får sjunkande fastighetsvärden (har kollat med flera olika mäklare som bekräftar detta). Att då avstå från något som gör vår livsmiljö något bättre, på grund av att det är dyrt, känns fruktansvärt förnedrande.

Många som valt att bo på landsbygden har gjort det just för den fridfulla miljön med tystnad och mörk natthimmel, och finns inte dessa kvalitéer kvar försvinner även önskan att bosätta sig här.

En vädjan till er politiker som har besluten i era händer, är att ni av Vattenfall och Millcreek Wind AB kräver närvarostyrd hinderbelysning. En i sammanhanget liten fördyrning, men för oss boende av stor betydelse för vår livskvalitet.