Debatt

Positiv förändring av förutsättningarna

Debatt ,
Foto:Henrik Erickson

Svar till Två upprörda föräldrar till barn på Timmele skola

Nej, ni som föräldrar behöver inte känna er oroade, det är för barnens skull vi går till jobbet varje dag.

Jag är stolt som rektor för Timmele skolområde och jag har stor tillit till min personal. Mina medarbetare är värdefulla och jag har sedan årsskiftet fått andra förutsättningar och mer tid att stötta dem. Då delades Timmele skolområde i två, vilket innebär att jag nu endast ansvarar för två skolor – Timmele och Hössna. Både jag och min personal upplever att detta är mycket bra och vi har en gemensam plan för hur vi tillsammans ska säkerställa en god kvalité med eleven i centrum. Dock tar det tid innan allt har landat.

Sedan jag började som rektor för ett drygt år sedan har endast ett fåtal personer slutat, så jag känner inte igen mig i bilden ni ger. Däremot har vi, precis som många andra skolor och kommuner i Sverige, svårt att rekrytera behörig personal och vikarier.

Under hösten hade vi utmaningar i personalsituationen i samband med tillfälliga vakanser och fick då slå ihop våra två avdelningar på fritids under en period. Jag har full förståelse för att det upplevdes som trångt.

Nu är dock båda avdelningarna öppna igen och alla tjänster, på både fritids och skolan, är tillsatta, även tjänsten som skolkurator är rekryterad. Detta sammantaget gör att både jag och personalen ser positivt på läget framöver.

Om ni som föräldrar fortfarande känner oro, får ni gärna höra av er till mig så att vi kan ha en dialog tillsammans.

Ingela Alkanius

rektor Timmele skolområde (Timmele och Hössna skola)