Debatt

Nya Ulricehamn på mycket djupt vatten

Debatt ,

Replik till Nya Ulricehamn (UT 6/2).

Hoppsan, jag träffade visst en öm punkt i min kritik till det lärarfackliga intressepartiet Nya Ulricehamn (NU) och deras bristande kunskaper. Det är tydligt när fyra lärare, tillika partirepresentanter, svarar i tisdagens UT. Nu kan man undra vem det är som fabulerar och vem det är som undanhåller.

NU fick motgångar i två överklaganden. Man nämner bara det ena. Båda överklagandena gjordes i affekt av NU och av okunskap efter motgångar i val i fullmäktige.

Att jag, Moderaterna och kommunfullmäktige i dessa båda frågor tål att granskas är ju uppenbart, eftersom Förvaltningsrätten yttrat sig så som den gjort och avslagit NU:s överklaganden som ogrundade. Detta är en del av min kritik.

Frågan handlar inte om moral, som NU insinuerar, utan om medborgares eller i detta fall fullmäktigeledamöters konstitutionella rätt att fritt rösta på en kandidat eller för den delen att avstå.

NU är ute på mycket djupt vatten, när man ifrågasätter och vill göra inskränkningar i vårt demokratiska system. Det är detta system som också ger NU rätten att överklaga, men med bättre kunskap hade NU insett att detta varit meningslöst.

Roger Wilhelmsson (M)