Debatt

En skola för alla – så var det inte förr

,

Det har klagats så mycket på skolan att det blivit en följetong i media.

Men i dag, när möjligheterna finns för alla, tar man allt för givet och förväntar sig att ”någon annan” ska svara för elevernas utveckling.

Därför anser jag att det är dags att stanna upp och reflektera över hur det såg ut innan alla hade möjlighet att studera vidare.

Det rådde brutala orättvisor på utbildningens område, där barn och ungdom levde i två skilda världar som aldrig möttes. Till läroverken kom ungdomar från rika och förnäma familjer, även om deras betyg knappast motiverade högre studier. De fattiga barnen fick minsann veta vilken samhällsklass de tillhörde och högre studier var bara att glömma när de hade fattiga föräldrar.

Vad man inte förstod var att det fanns torparbarn och arbetarbarn med stor läshunger som lånade allt de kunde komma över i de små sockenbiblioteken. För dem var folkhögskolan deras enda chans och det fanns de som tog den.

När Thage G. Peterson, som senare blev industriminister, försvarsminister och riksdagens talman, kom till Viskadalens folkhögskola 1952 fick eleverna det rådet av rektorn: ”Här ska ni använda er tid till att göra er själva bättre, och starkare, men också förbereda er på att göra samhället bättre och rättvisare”.

Kloka ord som jag tycker dagens lärare ska ge till sina elever - förutsatt att de lyssnar. Eleverna kan nämligen växa och göra sig starkare genom att lyssna på lärarnas föredragningar i stället för att jäklas.

Första stegen mot ett rättvisare samhälle tar man genom att bekämpa mobbning, både på nätet och verbalt, och verka för att alla får vara med.

Motsatsen till kunskap är extrem propaganda, för enligt den tyske propagandaministern Joseph Goebbels ska propaganda för att bli effektiv först vändas till de minst intelligenta. Därför är historisk kunskap en genväg till eftertanke och motmedlet mot fördomar och politiska förvillelser. Men det enda vi lärt av historien är att vi inte lärt oss någonting av historien.