Vresros, jätteloka och blomsterlupin inkräktar på naturen

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Blomsterlupin, jätteloka och sjögull är några av dessa som förekommer i Ulricehamns kommun,
Ulricehamn • Publicerad 31 oktober 2019