Tio krönikor att läsa igen

En historisk framställning, företrädesvis från medeltiden, där det sammanhållande bandet utgörs av de skildrade händelsernas tidsföljd. Så beskrivs en krönika av Nationalencyklopedin. Men för oss på tidningen är det en kort text om händelser och företeelser i samtiden. En personlig betraktelse.
Ulricehamn • Publicerad 29 oktober 2017