Tillbakavisar kritiken från lärandeberedningen

Målen för Tingsholmsgymnasiet har hanterats. Vissa har genomförts, medan andra har konstaterats vara icke mätbara.
Ulricehamn • Publicerad 6 april 2017