Svårbedömd kostnadsökning på nyinvesteringar

Det är först i samband med anbudsförfarandet som den verkliga kostnaden på kommande investeringar framkommer, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C).
Ulricehamn • Publicerad 1 september 2022
Foto: Pernilla Rudenwall