Annons

Stort stöd för utbyggd vindkraft

Tre av fyra svenskar vill kraftigt bygga ut vindkraften och stödet är starkt även i Västsverige, skriver Charlotte Unger Larson.
Debatt • Publicerad 18 maj 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det måste bli enklare för dem som vill bygga ut vindkraften att förutse om en vindpark kommer att få tillstånd eller inte, anser debattören.
Det måste bli enklare för dem som vill bygga ut vindkraften att förutse om en vindpark kommer att få tillstånd eller inte, anser debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vindkraften växer så det knakar. De senaste fyra åren har det investerats nästan 90 miljarder kronor i ny vindkraft. Den nya vindkraften kan minska klimatutsläppen med cirka 16 miljoner ton om året, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla utsläpp inom Sveriges gränser.

Dessutom kan utbyggnaden ge cirka 20 000 jobb, ofta på landsbygden. För svensk industri och hushåll pressas elpriset med drygt elva miljarder kronor.

Annons

Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar nu med en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. De båda myndigheterna vill skapa förutsättningar för en utbyggnad från nuvarande 20 TWh till 100 TWh år 2040 – vilket skulle innebära att vindkraften då motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Sverige.

Och vindkraften har stort stöd. Tre av fyra svenskar (73 procent) vill se en utbyggd vindkraft och i Västsverige tycker fler än sju av tio likadant (72 procent), enligt en Sifoundersökning beställd av Svensk vindenergi.

”Även Västra Götalands kommuner bör alltid väga in klimatnyttan vid beslut om vindkraft.”

Dessutom är Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet positiva till att skapa förutsättningar för 100 TWh vindkraft i Sverige 2040.

Men det behövs politiska beslut om myndigheternas strategi ska bli verklighet.

För det första måste den stora klimatnyttan vägas in när beslut ska fattas om vindkraften. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning och det är viktigt att denna lämnar ett tydligt besked. Även Västra Götalands kommuner bör alltid väga in klimatnyttan vid beslut om vindkraft.

För det andra bör kommunerna få de direkta fördelarna av vindkraften. Fastighetsskatten för vindkraftverk bör därför gå till kommunerna istället för till staten.

För det tredje måste det bli enklare för dem som vill bygga ut vindkraften att förutse om en vindpark kommer att få tillstånd eller inte. Det kan underlättas om det ”kommunala vetot” justeras, så att kommunerna lämnar sitt besked tidigt i processen.

För det fjärde bör staten införa ett riktat stöd till kommunerna för att underlätta deras arbete med att identifiera lämpliga områden för vindkraft. Då kan kommunerna i Västra Götaland bidra till den nationella strategin för en kraftig vindkraftsutbyggnad.

Med dessa åtgärder kan vi komma en bra bit på vägen till ett förnybart elsystem och en klimatsmart elektrifiering av Sverige. Politikerna som fattar besluten har svenska folket bakom sig.

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk vindenergi

Annons
Annons
Annons
Annons