Stora byggplanernorr om Villastaden

Två privatpersoner har begärt ett planbesked för Fotåsen i nordvästra Ulricehamn. De vill skapa möjlighet att bygga 300 bostäder på en fastighet som gränsar till nya bostadsområdet Övre Villastaden.
Ulricehamn • Publicerad 3 januari 2018