Skotteks camping på väg till Mark- och miljööverdomstolen

Det har blivit nej i både länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Ägaren till Skotteks camping har därför vänt sig till Mark- och miljööverdomstolen med ett överklagande av miljönämndens beslut att jordmassorna som lagts ut i strandkanten ska tas bort.
Ulricehamn • Publicerad 5 oktober 2019 • Uppdaterad 7 november 2019
Foto: Christer Seldevall