Skola ska yttra sig om frånvarande elev

Tranemo • Publicerad 5 april 2017

En vårdnadshavare har anmält att en skola i Tranemo bland annat inte utrett ett barns behov av stöd.