Christer Seldevall: Senaste utvecklingen – landet lagom byter kostym

Innehållet i sångstrofen ”Vem i hela världen kan man lita på?” från forna tider har åter blivit högaktuell. Så även i den fiktiva orten Sjölunda.
Foto: Fredrik, Varfjell