Så kan vi lyfta äldrevården

Det krävs nya vägar för ett professionellt omhändertagande om våra äldre som samtidigt gör arbetet inom äldreomsorgen mer attraktivt och får personal att lockas till vår kommun och stanna inom verksamheten, anser Birgit Andersson (L) och Klas Redin (S).
Äldreomsorg • Publicerad 23 april 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Utmaningarna för äldreomsorgen och den kommunala hemsjukvården är stora, konstaterar Birgit Andersson (L) och Klas Redin (S). De föreslår bland annat flera åtgärder för att locka fler anställda.
Utmaningarna för äldreomsorgen och den kommunala hemsjukvården är stora, konstaterar Birgit Andersson (L) och Klas Redin (S). De föreslår bland annat flera åtgärder för att locka fler anställda.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Varje dag får vi beskrivningar om vilket fantastiskt arbete som personalen på sjukhusen utför. Det gäller inte bara läkare utan hela vårdkedjan med ambulanspersonal, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare och många andra. Flera har snabbt fått byta specialområden och lärt sig nytt för att klara vården av coronapatienter.

Vi har också blivit påminda om vilka utmaningar som personalen inom den kommunala sjukvården möter. Det handlar om brist på skyddsutrustning och farorna med att gamla och sköra patienter inom hemtjänsten, hemsjukvården och på särskilda boenden möter många anställda under en vecka.

Det handlar också om personalens lärande och kompetens – att snabbt lära sig nytt och skaffa kunskap om en sjukdom man inte mött tidigare.

Många yrkesområden utvecklas mycket snabbt. Personal måste hela tiden lära sig nytt och inse att förändring av arbetsmetoder är alldeles naturligt. Den kommunala sjukvården och äldreomsorgen är ett sådant område. Hur hanterar vi det som arbetsgivare och arbetstagare i Ulricehamns kommun?

Förra året presenterade vi liberaler i Ulricehamn förslag på utvecklingsarbete. Till vår glädje anslöt sig Socialdemokraterna till motionerna som lämnades in till kommunfullmäktige i september. Vi vet att förvaltningen inlett ett arbete för att besvara motionerna – det brådskar att de sätts i verket.

”Om Ulricehamns kommun antar utmaningarna finns goda möjligheter för ett ännu bättre omhändertagande av våra äldre.”

Utmaningarna handlar inte bara om lärande och kompetensutveckling för den befintliga personalen. Minst lika mycket gäller det att få många fler människor att arbeta inom kommunal sjukvård och äldreomsorg och att Ulricehamns kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Det krävs nya vägar för ett professionellt omhändertagande om våra äldre som samtidigt gör arbetet inom äldreomsorgen mer attraktivt och får personal att lockas till vår kommun och stanna inom verksamheten.

Här är förslagen i korthet:

* Det ökande vårdbehovet och mer avancerad sjukvård hos patienter och vårdtagare inom den kommunala sjukvården ställer krav på att personalen är trygg och säker i sin profession. Minst två veckors kompetensutveckling årligen med bibehållen lön ska erbjudas undersköterskor och andra yrkeskategorier.

* Karriärtjänster för undersköterskor ska skapas. Kommunens vuxenutbildning kan erbjuda gymnasiala fördjupningskurser. Yrkeshögskolan, YH, erbjuder specialistutbildningar för undersköterskor, till exempel inom demensvård och äldrepsykiatri. Genomgången utbildning ska innebära ökat ansvar och därmed högre lön.

* Nya yrkeskategorier inom vård- och äldreomsorg behövs. Undersköterskor är utbildad sjukvårdspersonal men sysslar ofta med uppgifter som inte har direkt med sjukvård att göra, till exempel matdistribution och sängbäddning. En vårdassistent/vårdbiträde som har annan utbildning och kompetens än undersköterskans kan med fördel utföra sådana moment.

* Ett mentorsprogram skapas för personer med utländsk språkbakgrund så att SFI-studier och praktik inom vård- och äldreomsorg kan erhållas. Detta kan leda till att fler söker till och klarar att studera på vuxenutbildningens vårdutbildningar.

* En arbetsgrupp bildas med uppdraget att ta fram en modell för ett nytt arbetssätt. Både den senaste utvecklingen av välfärdsteknik och de senaste forskningsresultaten inom äldreomsorg tas tillvara.

* Ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva den av arbetsgruppen utarbetade modellen med bland annat flera yrkeskategorier, det senaste inom välfärdsteknik, kompetensutveckling på olika nivåer, nya ansvarsområden och god löneutveckling.

Sammanfattningsvis: Utmaningarna för äldreomsorgen och den kommunala hemsjukvården är stora.

De senaste veckornas pandemi har mer än någonsin visat detta. Om Ulricehamns kommun antar utmaningarna finns goda möjligheter för ett ännu bättre omhändertagande av våra äldre i framtidens hemsjukvård och äldreomsorg.

Birgit Andersson (L)

Klas Redin (S)