nya företag

Publicerad 11 april 2017

Tobias Haglund Holding AB: Postadress: Maskinvägen 4, Ulricehamn. Styrelseledamöter: Tobias Haglund, Göte Roland Haglund (suppleant). Verksamhet: Äga och förvalta aktier och andelar i dotter– och intressebolag.