Noel Bruhn: Ge lärarna en chans att skapa arbetsro i klassrummet

Skolan, där eleverna tidigare förväntades uppträda med respekt, har numera blivit en centralpunkt för socialt umgänge som dominerar undervisningen.