Missade marklov för nya villaområdet

När nya villaområdet förbereddes, missade byggherren att ansöka om marklov för villatomterna. Nu väntas företaget få betala byggsanktionsavgift för att ha brutit mot bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.
Ulricehamn • Publicerad 7 december 2016