Ulricehamn

Minskat förtroende för lantbruket

Ulricehamn Artikeln publicerades
Foto: Claes Jonasson

Endast två av tre mjölkproducenter känner att de har konsumenternas förtroende för dem som producenter. Det är branschens egen bedömning, som redovisas i den årliga Lantbruksbarometern, som presenterades i början av november.

Lantbrukarna fick svara på hur väl de instämde i påståendet att de känner att konsumenterna har förtroende för dem som producenter.

Det visade sig att 65 procent instämde i påståendet. Det är en minskning med fyra procentenheter sedan förra mätningen hösten 2018. Tio procent av de svarande stämmer inte alls in i påståendet.

Bland mjölkproducenterna instämde 62 procent i påståendet, vilket är en försämring med tolv procentenheter.

Den motsatta utvecklingen märks bland grisproducenterna, som känner att konsumenternas förtroende för dem har ökat, jämfört med hösten 2018.

Enligt Anders Andersson, redovisningskonsult vid LRF Konsult i Ulricehamn, bör resultatet i Lantbruksbarometern nu ställas i relation till konsekvenserna av den svåra torkan sommaren 2018.

– Att många nu ser en ökad lönsamhet kan ses mot den bakgrunden. Man går alltså från en låg nivå upp till mer normala nivåer, säger Anders Andersson.

Trots den tuffa torkan blev det inte riktigt så illa som befarat för köttuppfödarna i Sjuhärad. Dels kom det lite nederbörd i slutet av sommaren, dels var man duktiga på att bunkra upp inför fortsättningen.

– Men det satte sina spår i lönsamheten. Effekterna av den svåra torkan blev väldigt kostsam för många, säger Anders Andersson.

Det gör att även om man nu är i balans, så är framtidstron något vikande.

– Troligen eftersom man nu vet vad som kan hända. Frågan för många är inte om, utan när det åter blir stora svängningar i vädret som påverkar produktionen negativt, säger Andersson.

Undersökningen gjordes under september, och baseras på intervjuer med 500 lantbrukare i landet. Undersökningen görs av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Lantbruksbarometern höst 2019

Bättre lönsamhet

• Inom tre av fyra produktionsområden finns en positiv uppfattning om lönsamheten. Grisproducenterna har högst lönsamhetsindex, plus 24. nötköttsproducenterna har plus 12, mjölkproducenterna plus 10 och växtodlingsproducenterna har minus 27.

• Av de tillfrågade lantbrukarna upplever 47 procent att lönsamheten är ganska god eller mycket god, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande undersökning i våras.

• Likviditeten har förbättrats. Hösten 2018 upplevde 25 procent dålig likviditet, mot 19 procent nu.

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Ulricehamns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.