Annons

Minskade anslag till naturvård slår hårt mot lokala friluftslivet

En naturvårdare, 14 naturreservat och nästan inga pengar. Det ser mörkt ut för skötseln av naturreservaten i Ulricehamns kommun under 2023, efter att regeringen krympt anslagen för skötsel och utveckling.
– En stor grupp arter riskerar att falla bort om underhållet blir eftersatt.
Digital Bas - första månaden gratis!
Stöd oss.För fri lokal journalistik.
Du läser just nu en upplåst artikel. Genom att teckna Digital Bas får du tillgång till alla nyheter på sajten och stödjer vår närproducerade och oberoende journalistik.
Ulricehamn • Publicerad 11 april 2023 • Uppdaterad 28 september 2023
Flora, fauna och upplevelsen av våra naturreservat i kommunen hotas av att regeringen minskar anslagen till naturvård i år. På bilden Vildmarksleden, som delvis sträcker sig genom Årås naturreservat.
Flora, fauna och upplevelsen av våra naturreservat i kommunen hotas av att regeringen minskar anslagen till naturvård i år. På bilden Vildmarksleden, som delvis sträcker sig genom Årås naturreservat.Foto: Jens Augustinsson

Komosse är ett av kommunens allra populäraste naturreservat. Återkommande besökare har kanske för vana att stanna till vid den gamla torvlagrings-ladan och ta med en famn ved för grillning vid vindskyddet. Men i år får besökaren tänka om, för vedlagret kommer gapa tomt.

– Det är en av de saker vi får göra avkall på i år, vi kommer inte köra ut någon ved till Komosse, berättar Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen, som sköter Ulricehamns kommuns 14 statliga naturreservat.

I år får besökarna ta med egen ved till Komosse om man vill grilla. Västkuststiftelsens pengar räcker inte för att tillhandahålla den servicen.
I år får besökarna ta med egen ved till Komosse om man vill grilla. Västkuststiftelsens pengar räcker inte för att tillhandahålla den servicen.Foto: Jens Augustinsson
Annons

Bakgrunden till det vedstoppet är regeringens beslut om kraftigt minskade anslag till naturvårdsinsatser under 2023. Naturvårdsverket konstaterar bland annat att detta kommer få negativa konsekvenser i det statligt finansierade arbetet för såväl biologisk mångfald som friluftsliv. Likaså kommer takten för att skydda värdefull natur, framför allt skog, också bromsa in.

För Ulricehamns del är det tomma vedskjulet första tecknet. Men Mattias Lindholm flaggar för att en snöbollseffekt i påverkan på friluftsliv och naturvärden är i antågande.

– Vi har 14 reservat att ta hand om i Ulricehamns kommun och en anställd naturvårdare, som ska sköta dessa och ungefär lika många reservat till. Det blir svårt att hinna med det som bör göras. Och det finns inte pengar till att ta in entreprenörer, konstaterar Mattias Lindholm.

Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen.
Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen.Foto: Västkuststiftelsen

Ett tydligt exempel på hur friluftslivet i kommunens naturreservat drabbas redan i år är i Kråkebo berg, på västra sidan av Åsunden i höjd med Ulricehamn.

– Det är ett område som blivit populärt, många dras dit ut. Där hade vi tänkt att röja och ordna och ställa dit bänkar och bord. Men vi får se hur det blir med det i år. Och det blir ingen ved här heller, säger Mattias Lindholm.

Kråkebo bergs naturreservat har ökat i popularitet på senare tid. Västgötaloppet trail är en aktivitet som brukar nyttja området. Bilden är från 2017 när Erik Wickström och Patrik Bohman provlöper banan.
Kråkebo bergs naturreservat har ökat i popularitet på senare tid. Västgötaloppet trail är en aktivitet som brukar nyttja området. Bilden är från 2017 när Erik Wickström och Patrik Bohman provlöper banan.Foto: Jakob Romeborn

Han nämner också reservatet vid Hössna prästgård, där upprustning av entrén får stå tillbaka i år.

Bevarandet av naturreservatens naturvärden också en stor fråga.

”Naturvärdena i Ulricehamns naturreservat är fantastiska. Alla Ätradalens marker har unika värden, men en stor grupp arter riskerar att falla bort här om underhållet blir eftersatt.”
Mattias Lindholm, Västkuststiftelsen

– Naturvärdena i Ulricehamns naturreservat är fantastiska. Alla Ätradalens marker har unika värden, men en stor grupp arter riskerar att falla bort här om underhållet blir eftersatt.

Mattias Lindholm förklarar att en slåtteräng till exempel kan se ut att må jättebra de två första säsongerna utan skötsel, allt blommar för det vilda.

– Men sen blir det en krasch och man förlorar växtarter och insekter ganska snabbt. Efter fem år har du en tjock gräsfilt som täcker marken och det finns bara några få arter som klarar att tränga upp där. Och när du har kommit dit så är det kostsamt att restaurera marken. Därför måste vi nu prioritera arbete i reservat där vi förlorar arter snabbast.

Annons

– Kommunens invånare blir ju inte glada om markerna inte sköts. Man vill kunna njuta av dess värden när vi nu har reservaten.

Guldsandbiet är en art som snabbt kan försvinna om naturvårdsinsatserna minskar i reservaten. De är bland annat väldigt förtjusta i den sensommarblommande örten ängsvädd. Den gynnas bland annat av vårbränningar, vilket är ovanligt idag utanför ramen för naturvårdande insatser.
Guldsandbiet är en art som snabbt kan försvinna om naturvårdsinsatserna minskar i reservaten. De är bland annat väldigt förtjusta i den sensommarblommande örten ängsvädd. Den gynnas bland annat av vårbränningar, vilket är ovanligt idag utanför ramen för naturvårdande insatser.

I genomsnitt får varje naturreservat i länet cirka 40 000 kronor i år. Detta är en minskning med 45 procent, eller 32 700 kronor jämfört med 2022.

– När pengarna når oss och slutligen den praktiska skötseln så återstår bara en tredjedel jämfört med 2022. Det är pengar som hade gått direkt till lokala entreprenörer, naturvårdare bland annat. Och nästa år vill regeringen sänka budgeten med ytterligare 13 procent.

Årets pengar räcker enligt Mattias Lindholm till att antingen stängsla cirka 200 meter, bygga tio meter spång, slå en hektar äng eller bygga en fjärdedels parkeringsplats. Eller att vid parkeringsplatsen sätta upp en enkel informationsskylt.

Årets anslag för underhåll och naturvårdande insatser är på 40 000 kronor per naturreservat i snitt. Det räcker exempelvis till att bygga tio meter spång. Här en bild från Komosse från arbetet med nya spänger 2016.
Årets anslag för underhåll och naturvårdande insatser är på 40 000 kronor per naturreservat i snitt. Det räcker exempelvis till att bygga tio meter spång. Här en bild från Komosse från arbetet med nya spänger 2016.Foto: Pernilla Rudenwall

– Ska vi ha den här naturvården framöver, så behövs det mer resurser.

Ytterligare en sak som försvunnit är satsningen på bekämpning av invasiva arter, vilket Mattias Lindholm tycker är bekymmersamt.

– Det behöver inte vara kostsamt men gör man inget åt det så växer problemen exponentiellt och om tio år kostar det mycket pengar.

”Reservaten är ett av få ställen där man kan uppleva den här rika mångfalden idag.”
Mattias Lindholm, Västkuststiftelsen

De marker vi nu vill värna i reservaten bredde en gång i tiden ut sig över mycket större arealer än idag, vilket säkrade arternas överlevnad.

– Arterna är mer sårbara på de öar som naturreservaten nu är i landskapet. Så om de försvinner, till exempel genom försummad skötsel av markerna, så kommer de inte tillbaka under överskådlig tid. Reservaten är ett av få ställen där man kan uppleva den här rika mångfalden idag.

– För mig som biolog och forskare är de bristande resurserna för skötsel bekymmersamt. Det här smyger sig på. Om vi får mer medel så kan vi sköta markerna på ett bra sätt, men framtiden ser osäker ut.

Annons

Ser du några kortsiktiga lösningar på skötselfrågan?

– Kommunen har stora intressen i dessa områden, så de kanske stöttar. Men vi kan inte kräva att den går in med resurser.

Är ett alternativ att använda sig av mer ideella krafter?

– Ideella naturvårdare lägger ner mycket arbete, men det är svårt att förlita sig till hundra procent på dem. Och man måste ha statliga medel för att kunna ha långsiktighet.

Fakta

Detta innebär skydd av och åtgärder för värdefull natur

Skydd av värdefull natur

• Innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap – nu och i framtiden.

• Den största andelen av det statliga anslaget för skydd av värdefull natur (cirka 81 procent) går till att ersätta markägare när nya naturreservat bildas. 2023 är summan lite drygt 928 miljoner kronor. Det är en minskning med 32 procent jämfört med 2022.

Åtgärder för värdefull natur

• Anslaget finansierar främst åtgärder för naturvårdande skötsel och att göra skyddade områden tillgängliga för friluftsliv. Anslaget för 2023 är 1 050 miljoner kronor. Det är en minskning med 45 procent jämfört med 2022. Till 2024 ökas anslagen igen till drygt 1,21 miljarder kronor.

• Finansierar också förvaltning av Naturvårdsverkets fastighetsinnehav, utstakning, inmätning och gräns-markering av nya naturreservat, drift av naturum, åtgärdsprogram för hotade arter samt den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

• Bidrar även till arbetet med viltförvaltning, till exempel rovdjursinventeringar och information om rovdjur.

Källa: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

Jens AugustinssonSkicka e-post
Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons