Lovisa Hansson: Lovisa Hansson: Vem är först med att berätta om det som skaver?

Det senaste har jag funderat på de olyckliga sluten.