Lovisa Hansson: Lovisa Hansson: ”Uport startade i värsta möjliga uppförsbacke”

Uport-makarna ska ha en eloge. Maskineriet är väloljat efter så många år och artisterna hyllar i princip unisont festivalen. Dock verkar det inte räcka.