Låg grundvattennivå stoppar planerat vattenarbete

UT har tidigare berättat om att vattenledningar i delar av centrala Ulricehamn ska spolas rena från smutspartiklar.Låg grundvattennivå gör att arbetet skjuts fram till i vår.
ulricehamn • Publicerad 30 augusti 2017