Krav: Företag måste fixa brister i kemikaliehantering

Ulricehamn • Publicerad 27 augusti 2019

Fler brister har upptäckts hos ett företag i Ulricehamns kommun efter en inspektion av Arbetsmiljöverket. Företaget har inte gjort en bedömning av hur deras kemiska riskkällor kan påverka de anställda eller hur riskerna ska minskas. Det finns också bristande kunskap kring hälsorisker för kvartsexponering hos de anställda och även kunskapsbrist kring hur asbest ska hanteras.