Kommunen och Snösäkert ska förtydliga sina roller

Ett nytt avtalsförslag mellan Snösäkert och Ulricehamns kommun ligger för beslut vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen. Skillnaden mot tidigare är att rollerna renodlas.
Ulricehamn • Publicerad 31 januari 2018